Smith: Oedi cyn herio arweinyddiaeth Llafur

  • Cyhoeddwyd
Owen Smith
Disgrifiad o’r llun,
Owen Smith

Mae Owen Smith, AS Llafur Pontypridd, wedi dweud y dylid rhoi mwy o amser i arweinydd Llafur Jeremy Corbyn cyn i unrhyw un herio ei arweinyddiaeth.

Roedd nifer yn credu y byddai Mr Smith yn un o'r rhai fyddai'n herio Mr Corbyn.

Mewn datganiad dywedodd Mr Smith ei fod wedi bod yn siarad gyda Mr Corbyn "er mwyn ymchwilio i weld beth allaf ei wneud i geisio gwella'r rhwygiadau o fewn rhengoedd Llafur. "

Dywedodd Mr Smith: "Dros yr wythnos ddiwetha, mae cannoedd o aelodau ac Aelodau Seneddol Llafur wedi cysylltu â mi yn poeni fod yna berygl gwirioneddol y bydd y Blaid Lafur yn hollti.

"Dwi'n rhannu'r ofnau hynny ac yn galw ar bawb o fewn y mudiad i wneud popeth posib i geisio osgoi digwyddiad mor drychinebus a hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Jeremy Corbyn

"Dwi'n barod i wneud unrhyw beth i achub a gwasanaethu'r blaid. Ddoe, fe siaradais yn uniongyrchol â Len McCluskey o Unite a chwrdd a'n harweinydd, Jeremy Corbyn i drafod beth allwn ni ei wneud i wella'r clwyfau sydd wedi agor o fewn y mudiad.

Ar ran yr undebau Llafur, mae Len wedi rhoi sicrwydd fod y trafodaethau mae e wedi eu trefnu rhwng Jeremy a Tom Watson wedi bod yn rhai cynhyrchiol ac mae'n gofyn am fwy o amser y penwythnos hwn i weld sut y gallan nhw ddatblygu ymhellach."

"Mae Jeremy wedi fy sicrhau ei fod cadw meddwl agored wrth drafod. Dwi'n credu y dylai pawb sydd eisiau gweld y mudiad Llafur yn cymodi er mwyn gorchfygu'n gelynion, roi cyfle i'r trafodaethau yma lwyddo.

"Dyna fy mwriad i a byddwn yn annog fy nghydweithwyr i wneud yr un peth."