Arian Euro 2016: 'Angen gwario yn y gogledd'

  • Cyhoeddwyd
Dean Saunders

Mae angen gwario'r arian y mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi ei ennill yn Euro 2016 ar adeiladu canolfan hyfforddi o safon yng ngogledd Cymru, yn ôl cyn ymosodwr Cymru, Dean Saunders.

Bydd y gymdeithas yn derbyn dros £14m gan UEFA am gyrraedd rownd gynderfynol y gystadleuaeth.

Yn ôl Saunders, wnaeth chwarae dros Gymru 75 o weithiau, mae angen gwario'r arian yna ar greu canolfan hyfforddi i ddatblygu talent yn y gogledd.

Dyma oedd y tro cyntaf i Gymru gyrraedd rowndiau terfynol un o brif bencampwriaethau pêl-droed y byd ers 1958, ond mae'r tîm allan wedi colled yn erbyn Portiwgal.

Disgrifiad o’r llun,
Agorodd Parc y Ddraig yn 2013

Ar hyn o bryd, mae'r gymdeithas yn rheoli eu rhaglenni datblygu a hyfforddi o Barc y Ddraig, y ganolfan genedlaethol yng Nghasnewydd.

Pan gafodd y ganolfan ei hagor, dywedodd rheolwr Cymru, Chris Coleman fod y parc yn "un o ddatblygiadau pwysicaf hanes pêl-droed Cymru".

Ond yn siarad wedi'r golled i Bortiwgal, dywedodd Saunders: "Rydyn ni newydd ennill £14.5m tra'n bod ni yma, felly os oes unrhyw beth y galla' i awgrymu, mae angen canolfan hyfforddi yng ngogledd Cymru, sydd cystal â'r un yn y de.

"Mae cymaint o fwlch rhwng y gogledd a'r de, mae'n bedair awr yn y car, ac mae ganddon ni gymaint o blant yn dod o ardal Wrecsam, ac o gwmpas gogledd Cymru, y dylen ni adeiladu un arall yna a'i ddefnyddio fel ein hacademi."

Dathliad yn y gogledd?

Yn y cyfamser, mae 'na alwadau am ddathliad o lwyddiant Cymru ar gyfer cefnogwyr yn y gogledd, ar ôl i'r gymdeithas gyhoeddi cynllun am ddathliad yng Nghaerdydd.

Cafodd y Cae Ras yn Wrecsam ei gynnig fel lleoliad posib ar gyfer y digwyddiad.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dyma oedd y tro cyntaf i Gymru fod yn un o brif gystadleuthau'r byd ers 1958

Er iddo alw am fwy o ddatblygiad yn y gogledd, dywedodd bod y dyfodol yn edrych yn dda yng Nghymru.

"Geraint Williams sy'n rheoli'r timau dan 17, dan 19 a dan 21, mae'n gyfaill i mi, ac mae'n gweithio'n galed ac wedi parhau gyda gwaith Bryan Flynn.

"Mae'n fater o ddod o hyd i'r hogiau, gwneud yn siŵr nad ydyn ni'n methu unrhyw un, achos does dim gymaint â hynny i ddewis ohonynt, felly os oes rhywun yn gallu chwarae i Gymru, bydd Geraint yn dod o hyd iddo a'i ddatblygu.

"Felly mae pethau'n iach, mae 'na bobl da mewn swyddi da."

'Cyfle mewn miliwn'

Mae Cymru Fyw wedi ceisio cysylltu gyda'r Gymdeithas Bêl-droed Cymru am sylw.

Ym mis Mehefin, dywedodd cyn gôl-geidwad Cymru, Neville Southall, bod Euro 2016 yn "gyfle mewn miliwn" i fuddsoddi mewn pêl-droed llawr gwlad.

Bryd hynny, dywedodd Jamie Clewer o Ymddiriedolaeth Cymdeithas Pêl-droed Cymru bod "her go iawn wrth symud ymlaen" a bod angen "gwneud yn siŵr ein bod yn cydweithio gyda'r llywodraeth a llywodraeth leol" i sicrhau bod cyfleusterau ar gael.