Brechiad ffliw am ddim i bobl ordew i leihau straen

  • Cyhoeddwyd
Brechiad ffliw

Bydd brechiad ffliw ar gael am ddim i'r bobl fwyaf gordew yng Nghymru yn yr hydref.

Yn 2015, fe wnaeth panel o arbenigwyr gynghori y byddai pobl sy'n ordew a heb unrhyw risgiau eraill yn elwa o gael y brechiad.

Mae prif swyddog meddygol Cymru wedi ysgrifennu at feddygon yn eu caniatáu i roi'r brechiad am ffliw am ddim i'r bobl yna.

Y gobaith yw y bydd y newid yn lleihau'r straen sydd ar y gwasanaeth iechyd yn ystod y gaeaf.

£68,000

Mae tua 2% o oedolion yng Nghymru yn cael eu cyfrif yn ordew, ac mae rhai eisoes wedi cael cynnig y brechiad am ddim oherwydd problemau iechyd eraill.

Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif y bydd 8,200 o bobl ychwanegol yn cael y brechiad o ganlyniad i'r newid.

Ar hyn o bryd pobl sydd mewn perygl o ddatblygu problemau pellach os ydyn nhw'n cael y ffliw sy'n cael brechiad am ddim.

Mae hynny'n cynnwys merched beichiog, pobl dros 65 a phobl sy'n dioddef o gyflyrau fel asthma, emffysema, diabetes a chlefyd y galon.

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, y gred yw y bydd y newid yn costio hyd at £68,000, neu £8.30 i bob person.

Dywedodd y llefarydd y byddai cynnig y brechiad yn "cynyddu amddiffyniad i unigolion bregus yn erbyn effeithiau'r ffliw ac yn lleihau pwysau'r gaeaf ar ein gwasanaethau cyhoeddus".