Canlyniadau dydd Mercher 3 Awst // Results for Wednesday 3 August

Holl ganlyniadau dydd Mercher 3 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday 3 August and clips of the competitions.

[Cliciwch yma i weld canlyniadau nos Fercher // Click here for Wednesday evening's results]

Seremoni Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Eurig Salisbury

Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (Cystadleuaeth rhif 66) / Instumental Blue Riband 16-19 yrs (Competition number 66)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (66)

Anwen Mai Thomas

Perfformiad unigol i rai o dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd (48) / Song from a show or musical under 19 yrs (48)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Perfformiad unigol i rai o dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd (48)

1. Dafydd Wyn Jones

2. Ffion Elin Davies

3. Nansi Rhys Adams

4. Llinos Haf Jones

Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 25 yrs up to 20 members (3)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (3)

1. Aelwyd yr Ynys

Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19-25 oed (43) / Mezzo-Soprano / Contralto / Counter-tenor solo 19-25 yrs (43)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19-25 oed (43)

1. Ceri Haf Roberts

2. Gerallt Rhys Jones

3. Beca Davies

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (92) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (92)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (92)

1. Daniel Calan Jones

2. Iestyn Gwyn Jones

3. Aled John

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (93) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (93)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (93) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (93)

1. Cadi Evans

2. Betsan Mared Lloyd

3. Ela Jones Yles

Ensemble lleisiol 10-26 oed: Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (200) / Vocal ensemble 10-26 yrs (200)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ensemble lleisiol 10-26 oed: Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (200)

1. Ensemble Edern

2. Glain, Tegan ac Alaw

3. Adran Hŷn Aberystwyth

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)

1. Rhydian Jenkins a Steffan Lloyd Owen

2. Ceri Haf a Ruth Erin

3. Fflur Davies a Leisa Gwenllian

Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (30) / Youth Choir under 25 yrs and with over 20 members (30)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (30)

1. Côr Cytgan Clwyd

Unawd Tenor 19-25 oed (44) / Tenor Solo 19-26 yrs (44)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Tenor 19-25 oed (44) / Tenor Solo 19-26 yrs (44)

1. Huw Ynyr

2. Gethin Lewis

3. Steffan Rhys Hughes

Canlyniadau Nos Fercher 3 Awst / Results for Wednesday Evening 3 August

Canlyniadau'r wythnos / The week's results

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

Prif seremonïau'r wythnos

Mwy o'r Eisteddfod Genedlaethol ar BBC Cymru Fyw / More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw