Ysgrifennydd Busnes wedi cwrdd â rheolwyr cwmni dur Tata

  • Cyhoeddwyd
Port TalbotFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwaith dur Port Talbot yn cyflogi 4,000

Mae'r Ysgrifennydd Busnes Sajid Javid wedi bod cwrdd â rheolwyr cwmni Tata yn Mumbai, India, ddydd Gwener i drafod y sefyllfa diweddara o ran safleoedd dur ym Mhrydain.

Daw hyn yn sgil adroddiadau fod disgwyl i Tata gadarnhau y bydd safleoedd Hartlepool, Rotherham a Stocksbridge yn cael eu gwerthu ond y bydd y cwmni yn parhau i ddal eu gafael ar safleoedd fel Port Talbot am y tro.

Deallir bod Tata bellach yn llai pryderus am geisio gwerthu ar frys, wedi cynnydd ym mhris dur, a sawl addewid o gymorth gan Lywodraeth y DU.

Mae'n debyg eu bod nhw hefyd am gael syniad fwy clir ynglŷn â'r telerau wrth i'r DU baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, ac a fydd Prydain yn parhau a mynediad i'r farchnad sengl.

Mae tua chwarter o'r dur sy'n cael ei gynhyrchu yn y DU yn cael ei allforio i wledydd yr Undeb Ewropeaidd.

Disgrifiad o’r llun,
Sajid Javid yn Mumbai

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, y byddai oedi yn gam "synhwyrol".

Yn siarad cyn cyfarfod gyda Tata a'r Ysgrifennydd Busnes, Sajid Javid, dywedodd: "Mae'r brys oedd yn bodoli rhai wythnosau yn ôl wedi dod i ben yn rhannol oherwydd rhan yr undebau a'r llywodraeth mewn trafodaethau.

"Bydd Brexit yn cael effaith ac mae Tata eisiau ystyried hynny."

Yn ôl Aelod Seneddol Aberafan, Stephen Kinnock, byddai oedi yn codi fwy o gwestiynau nag mae'n cynnig o atebion.

"Rydym i gyd yn deall effaith mawr canlyniad y refferendwm, ac yn gwerthfawrogi bod Tata, fel gymaint o fusnesau eraill angen ystyried goblygiadau Brexit.

"Ond ar hyn o bryd mae yn hynod bwysig fod cwmni dur Tata a Llywodraeth y DU yn llunio amserlen fanwl."