Gyrrwr yn cael ei garcharu am 12 mlynedd

  • Cyhoeddwyd
Kyle KennedyFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Kyle Kennedy ei garcharu am 12 mlyned

Mae dyn o Gaerdydd wnaeth achosi marwolaeth tad, a'i fabi oedd heb ei eni, drwy yrru'n beryglus wedi ei garcharu am 12 mlynedd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Kyle Kennedy, 29, wedi ei wahardd rhag gyrru pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad yn ardal Tremorfa.

Bu farw Simon Lewis, 33 oed, ar Nos Galan.

Roedd ei wraig Amanda, oedd yn feichiog, gydag ef yn y car a bu farw eu babi ddiwrnodau yn ddiweddarach ar ôl iddi gael llawdriniaeth brys.

Dywedodd y barnwr Paul Thomas: "Rydych chi yn gyfrifol am ddinistrio uned deuluol.

"Rydych yn credu y gallwch yrru pryd bynnag a sut bynnag rydych eisiau heb ystyried pobl eraill," meddai.

"Does dim amheuaeth gennyf eich bod o'r farn nad yw rheolau yn berthnasol i chi."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Simon Lewis yn y car gyda'i wraig a'i ferch, Summer

Roedd Simon Lewis yn gyrru ei gar Daihastu Sirion pan gafodd ei daro gan gar Peugeot 307 ar Ffordd Lamby.

Clywodd y llys fod Kennedy yn gyrru hyd gyflymdra o 70 mya ac yn ceisio goddiweddyd car arall pan darodd y car Mr Lewis.

Roedd Kennedy o Dredelerch wedi gwadu dau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ond penderfynodd rheithgor ei fod yn euog.

Roedd wedi pledio'n euog i gymryd cerbyd heb ganiatâd ac o yrru tra wedi ei wahardd.