Cwis: Pa dref?

Cwis gyda gwahaniaeth i chi heddi'.

Mae'n rhaid i chi ddyfalu enwau'r trefi dros Gymru gyfan, o'r cliwiau hyn, a hynny'n fuan!

Pob lwc.


1. Ar dop y mynydd mae 'na sŵ! Un da, a dim rhy fawr. A phier sy'n disgyn mewn i'r môr, jest draw o Benmaenmawr.

Ble ydw i? Pwyswch yma am yr ateb.


2. Ger canolfan technoleg amgen, a 'dyw hi ddim yn sioc, ei bod hi'n gartref i hen senedd-dŷ. A wompyn mawr o gloc!

Ble ydw i? Pwyswch yma am yr ateb.


3. Gwaith tun sydd yn gyfrifol am lysenw'r dref fach hon. A lliw sy'n eithaf llachar, a phêl sydd ddim yn gron.

Ble ydw i? Pwyswch yma am yr ateb.


4. Rhyw ddeugain milltir o Gaerdydd, ag ugain bant o'r Fenni. Gydag eglwys gadeiriol hynod braf, ym mha dref ydw i?

Pwyswch yma am yr ateb.


5. Tref glan môr ar Benrhyn Llŷn, ond pa dref ddwedech chi? Man geni Albert Evans-Jones, neu Cynan i chi a fi.

Ble ydw i? Pwyswch yma am yr ateb.


6. Gwnaeth eglwys yng Nglyn Rhosyn, droi'n Gadeirlan swmpus. A tyfodd pentref gwledig, bach yn ddinas anrhydeddus.

Ble ydw i? Pwyswch yma am yr ateb.


Straeon perthnasol