Canlyniadau nos Fercher 3 Awst // Results for Wednesday evening 3 August

Holl ganlyniadau nos Fercher 3 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday evening 3 August and clips of the competitions.

[Cliciwch yma i weld canlyniadau dydd Mercher cyn 17:30 // Click here for Wednesday daytime's results]

Seremoni Tlws y Cerddor / Musician's Medal Ceremony

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tlws y Cerddor / Musicians' Medal

Gareth Olubunmi Hughes

Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gan o Sioe Gerdd (Cystadleuaeth rhif 47) / Song from a show or musical over 19 yrs (Competition number 47)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gan o Sioe Gerdd (47)

1. Steffan Prys Roberts

2. Steffan Rhys Hughes

3. John Ieuan Jones

Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed (110) / Richard Burton Prize for 16-25 yrs (110)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed (110)

Rebecca Hayes

Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts (33) / W. Towyn Roberts Scholarship (33)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts (33) / W. Towyn Roberts Scholarship (33)

1. Robert Lewis

2. Jessica Robinson

3. Euros Campbell

4. Elen Lloyd Roberts

Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts (49) / Wilbert Lloyd Roberts Memorial Scholarship (49)

John Ieuan Jones

Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (87) / Folk Dancing Group under 25 yrs (87)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (87) / Folk Dancing Group under 25 yrs (87)

1. Dawnswyr Talog

2. Dawnswyr Bro Taf

3. Dawnswyr Penrhyd

Canlyniadau Dydd Mercher 3 Awst / Results for Wednesday 3 August

Canlyniadau'r wythnos / The week's results

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

Prif seremonïau'r wythnos

Mwy o'r Eisteddfod Genedlaethol ar BBC Cymru Fyw / More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw