Canlyniadau nos Wener 5 Awst / Results for Friday evening 5 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau nos Wener 5 Awst, gyda chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Friday evening 5 August with clips of the competitions.

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (Rhif cystadleuaeth16) / Cerdd Dant Party for up to 20 members (Competition number16)

Disgrifiad,
Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16) / Cerdd Dant Party for up to 20 members (16)

1. Parti'r Efail

2. Lodesi Dyfi

Dawns Stepio i Grŵp (88) / Step Dance Group (88)

Disgrifiad,
Dawns Stepio i Grŵp (88) / Step Dance Group (88)

1. Dawnswyr Talog

2. Dawnswyr Bro Taf

3. Clocswyr Trewen

Côr Llefaru dros 16 o aelodau (131) / Recitation Choir over 16 members (131)

Disgrifiad,
Côr Llefaru dros 16 o aelodau (131) / Recitation Choir over 16 members (131)

1. Côr Sarn Helen

2. Côr Tawe

3. Parti Cynnwr

Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song over 20 members (1)

Disgrifiad,
Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer (1) / Folk Song over 20 members (1)

1. Côr Canna

2. Côr Caerdydd

3. Côr Eifionydd

Côr Cymysg dros 20 o aelodau (26) / Mixed choir with over 20 members (26)

Disgrifiad,
Côr Cymysg dros 20 o aelodau (26) / Mixed choir with over 20 members (26)

1. Côrdydd

2. Côr Esceifiog

3. Côr CF1

Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (15)

Disgrifiad,
Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer (15) / Cerdd Dant Choir over 20 members (15)

1. Lleisiau Tywi

2. Côr Merched y Ddinas