Canlyniadau dydd Sadwrn 6 Awst / Results for Saturday 6 August

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn 6 Awst, gyda chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday, 6 August, with clips of the competitions

Grŵp Offerynnol Agored (Cystadleuaeth rhif 56) / Instrumental Group - Open (Competition number 56)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Grŵp Offerynnol Agored (56) / Instrumental Group - Open (56)

1. Band y Waun Ddyfal (Cathays Brass)

2. Awen, Enlli a Lleucu

3. Sami Saxes

Unawd Lieder/Cân Gelf dros 19 oed (40) / Lieder/Art Song Solo over 19 yrs (40)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Lieder/Cân Gelf dros 19 oed (40) / Lieder/Art Song Solo over 19 yrs (40)

1. Steffan Lloyd Owen

2. Ffion Edwards

2. Huw Ynyr

Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Trefor Pugh

3. Ffion Haf

Unawd yr Hen Ganiadau dros 19 oed (41) / Welsh Song Solo over 19 yrs (41)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd yr Hen Ganiadau dros 19 oed (41) / Welsh Song Solo over 19 yrs (41)

1. Jessica Robinson

2. Iwan Wyn Parry

3. Heulen Cynfal

Côr Meibion dros 20 mewn nifer (27) / Male Voice Choir with over 20 members (27)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Meibion dros 20 mewn nifer (27) / Male Voice Choir with over 20 members (27)

1. Côr Meibion y Brythoniaid

2. Côr Meibion Machynlleth

3. Côr Meibion Taf

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 21 oed (133) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (133)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 21 oed (133) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (133)

Steffan Rhys Hughes

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4)

Steffan Rhys Hughes

Tlws Coffa Lois Blake (85) / Lois Blake Memorial Trophy (85)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Tlws Coffa Lois Blake (85) / Lois Blake Memorial Trophy (85)

= 1. Dawnswyr Talog

= 1. Dawnswyr Nantgarw

Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (38) / David Ellis Memorial Prize - the Blue Riband (38)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (38)

Kees Huysmans

Y Gân Gymraeg Orau (31) / Best Welsh Song (31)

Côr Merched Canna

Côr yr Ŵyl / Choir of the Festival

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Enillodd Côrdydd wobr Côr yr Ŵyl yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016

Côrdydd

Canlyniadau'r wythnos / The week's results

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

Prif seremonïau'r wythnos

Mwy o'r Eisteddfod Genedlaethol ar BBC Cymru Fyw / More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw