Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

  • Cyhoeddwyd

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

Dydd Sadwrn 30 Gorffennaf / Saturday 30 July

Tŷ Gwerin

Unawd ar unrhyw offeryn acwstig (10) / Solo on any folk instrument (10)

1. Math Roberts

2. Cerys Hickman a Iestyn Tyne

Dydd Sul 31 Gorffennaf / Sunday 31 July

Pagoda

Unawd Telyn dan 16 oed (77) / Harp solo under 16 yrs (77)

1. Aisha Palmer

2. Heledd Wynn Newton

3. Alaw Grug Evans

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (73) / Woodwind solo under 16 yrs (73)

1. Katie Bartels

2. Millie Jones

Unawd Pres dan 16 oed (76) / Brass solo under 16 yrs (76)

1. Ela Hâf Williams

2. Gabriel Tranmer

3. Tomos Llywelyn Herd

Unawd Piano dan 16 oed (75) / Piano solo under 16 yrs (75)

1. Tomos Boyles

2. Erin Aled

3. Gwydion Rhys

Unawd Llinynnau dan 16 oed (74) / Strings solo under 16 yrs (74)

1. Serenni Morgan

2. Eirlys Lovell-Jones

3. Gwydion Rhys

Tŷ Gwerin

Cyflwyno Cân Werin Hunangyfeiliant (202) / Self-accompanied Folk Song Competition (202)

1. Meurig Williams

2. Catrin O'Neill

3. Siân Francis

Dydd Llun 1 Awst / Monday 1 August

Pagoda

Cyfeilio ar y Piano (55) / Piano Accompanying (55)

1. Anne Collard

Dydd Mawrth 2 Awst / Tuesday 2 August

Pagoda

Unawd telyn 16-19 oed (71) / Harp solo 16-19 yrs (71)

1. Anwen Mai Thomas

2. Rhys Whatty

3. Cerys Eleri Ree

Unawd piano 16-19 oed (69) / Piano solo 16-19 yrs (69)

1. Martha Powell

Unawd chwythbrennau 16-19 oed (67) / Woodwind solo 16-19 yrs (67)

1. Lleucu Parri

2. Ioan Price

Dydd Iau 4 Awst / Thursday 4 August

Pagoda

Unawd piano 19 oed a throsodd (62) / Piano solo 19 yrs and over (62)

Gareth Hughes, Caerdydd

Unawd offerynnau pres 19 oed a throsodd (63) / Brass solo 19 yrs and over (63)

Gwyn Owen, Bangor

Unawd telyn 19 oed a throsodd (64) / Harp solo 19 yrs and over (64)

1. Glain Dafydd

2. Elin Kelly

3. Mari Kelly

4. Rhiain Awel Dyer

Maes D

Parti Llefaru (116) / Recitation Party (116)

Grŵp Dysgwyr Ardal Wrecsam

Cân (117) / Song (117)

1. Paul Keddle

2. Debora Morgante

3. Peter Hanks

= 4. Deborah Kent

= 4. Helen Kennedy

Sgets (118) / Sketch (118)

Grŵp John Pearman, Porthcawl

Y Lolfa Lên

Dweud Stori (135) / Telling a Story (135)

1. Cai Fôn Davies

2. Orwig Owen

Dydd Gwener 5 Awst / Friday 5 August

Theatr y Maes

Drama Fer Agored (107) / Short Play - Open (107)

1. Cwmni'r Gwter Fawr

2. Cwmni Doli Micstiyrs

3. Cwmni'r Berem