Tata: Peidio bwrw ymlaen â gwerthu ym Mhrydain am y tro

  • Cyhoeddwyd
tata

Mae Tata wedi cyhoeddi na fydden nhw'n bwrw ymlaen gyda'r broses o werthu ei safleoedd ym Mhrydain ar hyn o bryd.

Mae'r cwmni dur yn dweud eu bod yn edrych ar ddewisiadau amgen i'w busnes ar ôl penderfynu ei roi ar werth yn gynharach.

Wedi cyfarfod o'r bwrdd ym Mumbai ddydd Gwener, dywedodd Tata eu bod yn trafod gyda "phartneriaid strategol yn y diwydiant dur".

Mae'r penderfyniad yn creu rhagor o ansicrwydd i weithwyr dur yn y Deyrnas Unedig.

Mae Tata eisoes wedi cynnal trafodaethau gyda'r grŵp peirianneg Thysennkrupp o'r Almaen.

Mae tua 4,000 yn gweithio ym Mhort Talbot ac mae Tata yn cyflogi 6,000 ledled Cymru yn Llanwern, Trostre a Shotton, a 17,000 yn y DU.

Ar hyn o bryd mae hi'n aneglur os yw'r cwmni am ymrwymo ei hun i Bort Talbot yn y tymor hir.

Mae'n ymddangos bod y cynllun pensiwn a diffyg ariannol Tata yn faen tramgwydd mewn unrhyw gytundeb.

Daw hyn wedi beirniadaeth o gynigion Llywodraeth y Deyrnas Unedig i newid y cynllun.

Byddai'r newid yn golygu na fyddai gweithwyr ac aelodau sydd wedi ymddeol yn elwa gymaint yn y dyfodol.