Cymrodoriaeth er anrhydedd i is-hyfforddwr Cymru Osian Roberts

 • Cyhoeddwyd
Osian RobertsFfynhonnell y llun, BBC Sport

Mae is-hyfforddwr Cymru, Osian Roberts, ymysg y nifer o bobl fydd yn derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd gan brifysgolion yng Nghymru yr wythnos yma.

Bydd Mr Roberts, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr Technegol Ymddiriedolaeth Beldroed Cymru yn derbyn yr anrhydedd gan Brifysgol De Cymru ynghŷd â Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales.

Bydd y dyfarnwr rygbi Nigel Owens, y Capten Hannah Winterbourne - y milwr trawsrywiol sydd â'r swydd uchaf gyda'r Fyddin - a'r nofelydd Dr Sarah Waters ymysg y rheiny fydd yn cael eu hanrhydeddu gan Brifysgol Caerdydd.

Fe fydd yr Uwchfrigadydd Susan Ridge - y ddynes sydd â'r swydd uchaf gyda'r Fyddin - cyn swyddog meddygol Cymru, Ruth Hussey a phrif weithredwr Cyngor Gofal Cymru, Rhian Huws-Williams yn derbyn anrhydeddau gan Brifysgol Bangor.

Dau arall fydd yn derbyn anrhydeddau fydd y gyflwynwraig Nia Roberts a'i thad, yr actor J O Roberts.

Mae anrhydeddau ar gyfer y rheiny sydd wedi derbyn "cydnabyddiaeth eithriadol yn eu maes".

Disgrifiad o’r llun,
Y Capten Hannah Winterbourne yw'r milwr trawsrywiol sydd â'r swydd uchaf gyda'r Fyddin

Nigel Owens, o Fynyddcerrig yn Sir Gaerfyrddin, oedd y dyfarnwr yn rownd derfynnol Cwpan Rygbi'r Byd y llynedd.

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G Hughes: "Rydym yn ymfalchïo yn llwyddiannau ein holl raddedigion, ac yn eu dathlu, yn enwedig y rhai hynny sydd yn graddio eleni.

"Mae cynnal seremonïau graddio hefyd yn gyfle i ni ymfalchïo yn llwyddiant eraill o'n cymuned neu i anrhydeddu y rhai hynny sydd â pherthynas agos â'r brifysgol.

"Mae eu llwyddiant yn gosod esiampl wych i'n myfyrwyr o'r hyn a ellir ei gyflawni."

Prifysgol Caerdydd

 • Yr Athro Simon Gibson - Cadeirydd Sefydliad Entrepreneuriaeth Graddedigion Alacrity ac Athro yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe;
 • Y Capten Hannah Winterbourne - Milwr trawsrywiol uchaf ei safle ym Myddin Prydain a chynrychiolydd trawsrywioldeb y Fyddin;
 • Stephen Bird - Prif Swyddog Gweithredol y Banc Defnyddwyr Byd-eang yn Citi, yn Efrog Newydd;
 • Yr Athro Arglwydd Darzi o Denham - Cadeirydd Llawfeddygaeth Paul Hamlyn yng Ngholeg Imperial Llundain, Ysbyty Brenhinol Marsden a'r Sefydliad Ymchwil Canser;
 • Terry Smith - Cyn ddadansoddwr banciau a ddyfarnwyd yn un o'r goreuon yn ei faes, ac awdur y llyfr llwyddiannus Accounting for Growth;
 • Dr Sarah Waters - Nofelydd sydd wedi gweld ei gwaith wedi'i gyfieithu i 24 o ieithoedd, gyda sawl un wedi eu haddasu ar gyfer teledu a'r llwyfan;
 • Yr Athro Emerita y Fonesig Teresa Rees - Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 2003 a 2010;
 • Nigel Owens - Dyfarnwr rygbi rhyngwladol. Dyfarnwyd MBE iddo am ei wasanaeth i chwaraeon yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2016;
 • Thomas Kielinger - Gohebydd Prydain ar bapur newydd Almaeneg Die Welt sydd wedi ennill canmoliaeth am fywgraffiadau o Frenhines Prydain a Winston Churchill;
 • Yr Athro Julia Downing - Nyrs gofal lliniarol, addysgwr ac ymchwilydd, ac Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol Makerere, Kampala;
 • D John Jeans - Cadeirydd Imanova, UK Biocentre ac EM Imaging, a chyfarwyddwr ar gwmnïau Renishaw plc a ProMetic Ltd.
Ffynhonnell y llun, Charlie Hopkinson
Disgrifiad o’r llun,
Mae sawl nofel gan Dr Sarah Waters wedi eu haddasu ar gyfer teledu a'r llwyfan

Prifysgol Bangor

 • Yr Uwchfrigadydd Susan Ridge - Prif Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol y Fyddin;
 • Rhian Huws-Williams - Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru;
 • Ruth Hussey - Cyn Brif Swyddog Meddygol GIG Cymru;
 • Glyn Watkin Jones - Cadeirydd cwmni datblygu ac adeiladu Watkin Jones & Son Ltd;
 • M Rasheed Mohammed Al Maraj - Llywodraethwr Banc Canolog Bahrain;
 • John Meirion Morris - Cerflunydd sydd ag 11 o'i benddelwau o enwogion yn perthyn i gasgliad celf Llyfrgell Genedlaethol Cymru;
 • Yr Athro Merfyn Jones - Cyn Is-ganghellor Prifysgol Bangor a hanesydd sy'n arbenigo yn hanes modern a chyfoes Cymru;
 • Elin Manahan-Thomas - Cantores soprano;
 • J O Roberts a Nia Roberts - Tad a merch. Mae Nia yn gyflwynwraig gyfarwydd iawn ar S4C a'i thad yn actor adnabyddus ar lwyfan a sgrîn;
 • Yr Athro John Porter - Gwyddonydd a baratôdd ran bwysig o adroddiad diweddaraf y Panel Rhynglywodraethol ar y newid yn yr Hinsawdd;
 • Yr Athro John Wingfield - Endocrinolegydd amgylcheddol ym Mhrifysgol California.