Plaid Cymru: 'Angen gwrthwynebu cysylltiad Tata'

  • Cyhoeddwyd
Port Talbot

Dylai Llywodraeth Cymru wladoli gweithfeydd dur Tata yn y DU dros dro os yw'r cwmni'n creu cysylltiad gyda chwmni o'r Almaen, yn ôl AC Plaid Cymru.

Dywedodd llefarydd y blaid ar gyllid a'r economi, Adam Price ei fod yn "bryderus" nad yw Tata am fwrw 'mlaen gyda'r broses o werthu ei safleoedd ym Mhrydain.

Ychwanegodd y gallai creu cysylltiad gyda ThyssenKrupp olygu marwolaeth y diwydiant dur yn y DU, gyda miloedd o weithwyr yn colli eu swyddi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi galw am gyfarfod brys gyda'r cwmni.

Dywedodd y llywodraeth eu bod yn ceisio cael eglurder am y sefyllfa a'i fod yn barod i helpu.

Yn ôl Mr Price, byddai'r cysylltiad gyda ThyssenKrupp yn "debygol iawn o arwain at gau gwaith dur Port Talbot".

Mae Tata wedi dweud eu bod yn edrych ar ddewisiadau amgen i'w busnes ar ôl penderfynu ei roi ar werth yn gynharach.

Wedi cyfarfod o'r bwrdd ym Mumbai ddydd Gwener, dywedodd y cwmni eu bod yn trafod gyda "phartneriaid strategol yn y diwydiant dur".

Mae'r penderfyniad yn creu rhagor o ansicrwydd i weithwyr dur yn y DU.

"Rwy'n bryderus iawn am y newyddion bod y broses o werthu wedi'i ohirio ac mae'n siomedig iawn na fydd y cynllun o gael rheolwyr a gweithwyr i brynu'r cwmni yn symud 'mlaen i'r cam nesaf.

"Byddai cyfuno gyda'r gwneuthurwyr dur o'r Almaen yn debygol iawn debygol iawn o arwain at gau gwaith dur Port Talbot wrth i'r mwyafrif o'r gwaith gael ei wneud yn Ijmuiden, a dylai hyn gael ei wrthwynebu."