Lluniau: Gŵyl Arall: 2016

Rajasthan
Image caption Band Prês Rajasthan yn ychwanegu 'chydig o liw i'r digwyddiadau

Ar benwythnos 08-10 Gorffennaf cafodd Gŵyl Arall ei chynnal yng Nghaernarfon. Dyma rai o uchafbwyntiau'r penwythnos trwy lens y ffotografydd Iolo Penri.

Image caption Ffracas yn perfformio yn Neuadd y Farchnad
Image caption Dydy hi ddim yn dywydd hufen iâ, ond pam lai?
Image caption Yr arlunydd Jackie Morris yn dangos sut mae gwneud
Image caption Omaloma ar y llwyfan
Image caption Rhai o'r gynulleidfa fu'n gwrando ar y bandiau
Image caption Jacob Elwy yn ei morio hi
Image caption Mae hwn yn lun prin iawn, y cyflwynydd a'r redwraig Lowri Morgan yn eistedd i lawr!
Image caption Lwcus na 'naethon ni daflu'r holl recordia' feinyl 'na
Image caption Yr awdur Mike Parker yn annerch yr ŵyl
Image caption Mae'r gweithdy iwcalele wedi taro tant
Image caption Criw o ferched yn mwynhau'r diwrnod
Image caption Steve Eaves a'i fand
Image caption Gweithdy gyda Anni Llyn, Bardd Plant Cymru
Image caption Twm Morys yn ystod perfformiad Bob Delyn a'r Ebillion
Image caption Noson dda yn Neuadd y Farchnad