Cylchffordd Cymru: 'Angen cefnogi telerau newydd'

  • Cyhoeddwyd
Cynllun Cylchffordd Cymru

Mae datblygwyr sydd eisiau adeiladu trac rasio ceir yng Nglyn Ebwy yn galw ar Lywodraeth Cymru i warantu tri chwarter y prosiect, sef £350m.

Fe wnaeth gweinidogion ym Mae Caerdydd wrthod cefnogi'r cynnig cyntaf ar gyfer Cylchffordd Cymru ym mis Ebrill, am ei fod yn galw i'r holl gynllun gael ei warantu.

Ar y pryd, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddisgrifio'r termau fel rhai "annerbyniol".

Mae disgwyl i'r Ysgrifennydd Economi, Ken Skates wneud cyhoeddiad ar y mater ddydd Mercher.

Dywedodd Michael Carrick, prif weithredwr y datblygwyr Cwmni Datblygu Pen y Cymoedd: "Rydyn ni'n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud ymrwymiad clir a therfynol i alluogi hyn symud 'mlaen gyda hyder."

1,500 o swyddi

Dan yr amodau newydd, byddai Llywodraeth Cymru'n gwarantu tua hanner cost y cynllun a byddai cynghorau Blaenau Gwent a Sir Fynwy yn darparu tua chwarter y gost a hynny o ran benthyciadau gwerth £90m.

Mae'r datblygwyr yn pwysleisio na fyddai'r arian sydd wedi ei warantu yn cael ei ddefnyddio oni bai bod y cynllun yn wynebu trafferthion, gan ychwanegu y byddai'r asedau wedyn yn cael eu rhoi yn nwylo llywodraeth Cymru.

Yn ogystal â thrac rasio beiciau modur, byddai gwesty ac ardaloedd masnachol ar y safle.

Yn ôl y datblygwyr, fe allai'r safle gyflogi hyd at 6,000 unwaith ei fod wedi ei gwblhau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i Ken Skates wneud cyhoeddiad ar ddyfodol y cynllun ddydd Mercher

Mae BBC Cymru wedi gweld llythyr gan y cwmni i Aelodau Cynulliad sy'n dweud: "Yr hyn sydd ei angen ydi datganiad o gefnogaeth i ddarparu'r cynllun yma.

"Rydyn ni'n derbyn bod risg, rydyn ni'n derbyn bod heriau ond mae hi'n amser dangos cefnogaeth trawsbleidiol a rhoi'r rhaglen fuddsoddiad ar waith."

Mae'r ddogfen yn mynd ymlaen i ddweud nad ydyn nhw'n rhagweld y bydd y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn cael unrhyw effaith ar y prosiect.

'Ystyried yn fanwl'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Cylchffordd Cymru i gefnogi'r cynllun yma am gyfnod hir.

"Mae'n brosiect mawr ac rydyn ni wedi bod yn glir y bydd rhaid i unrhyw gefnogaeth gan y trethdalwr fod yn deg.

Mae'r blaid Geidwadol yng Nghymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud pendefyniad cyn gwyliau'r haf. Fis Ebrill roedden nhw wedi disgrifio penderfyniad i wrthod y cynllun fel un "siomedig ond disgwyliadwy".

Dywedodd Russell George, llefarydd y Ceidwadwyr ar yr Economi: "Ar ôl gofyn i'r datblygwyr ail wampio'r cynnig, mae'n bryd i Lywodraeth Cymru wneud penderfyniad ar y cynllun.

"Mae'n bryd i ni gael penderfyniad terfynol am y cynllun cyffrous hwn, ac ni ddylid parhau a'r ansicrwydd dros yr haf."