Theresa May: Yr unig ymgeisydd ar ôl i rif 10

  • Cyhoeddwyd
Andrea Leadsom
Disgrifiad o’r llun,
Andrea Leadsom

Theresa May yw'r unig ymgeisydd sydd ar ôl yn y ras i olynu David Cameron fel prif weinidog nesaf y DU.

Daw hyn ar ôl i Andrea Leadsom gyhoeddi ddydd Llun ei bod yn rhoi'r gorau i'w hymgyrch ar gyfer arweinyddiaeth y blaid Geidwadol.

Ddydd Llun, dywedodd David Cameron y byddai'n ymddiswyddo yn dilyn sesiwn holi'r prif weinidog ddydd Mercher.

Yn wreiddiol roedd pum aelod seneddol yn y ras i olynu Mr Cameron, gan gynnwys Stephen Crabb, AS Preseli Penfro.

Yr ymgeiswyr eraill oedd Theresa May, Michael Gove a Liam Fox.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Theresa May fydd y prif weinidog newydd

Bu'n rhaid i Mr Fox dynnu allan ar ôl dod yn olaf yn y bleidlais gyntaf o aelodau seneddol Ceidwadol.

Penderfynodd Mr Crabb roi'r gorau i'w ymgyrch ef ar yr un pryd gan ddweud ei fod yn cefnogi Mrs May.

Yn dilyn ail bleidlais, dim ond Mrs Leadsom a Mrs May oedd ar ôl yn y ras.

Adeg 'dyngedfennol'

Dywedodd Mrs Leadsom nad oedd hi o'r farn fod ganddi ddigon o gefnogaeth i arwain llywodraeth "sefydlog".

Ychwanegodd ei bod hi o'r farn na fyddai ymgyrch ar gyfer yr arweinyddiaeth ar adeg mor "dyngedfennol" o fudd.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Stephen Crabb

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies wedi dweud ei fod yn edrych ymlaen at weithio gyda Theresa May, fel Prif Weinidog ac fel arweinydd y Blaid Geidwadol.

Wrth gyfeirio at Mrs Leadsom dywedodd Mr Davies ei fod yn parchu ac yn cymeradwyo'i phenderfyniad i roi ei gwlad o flaen uchelgais personol.

"Mae angen arweinyddiaeth gref ar y wlad i ennyn hyder y farchnad ac i sicrhau fod y llywodraeth yn y sefyllfa gorau i lywio'r DU tuag at ddyfodol disglair.

"Bydd fy ngrŵp yn y Cynulliad yn gweithio ysgwydd yn ysgwydd gyda Theresa May a chydweithwyr eraill yn y llywodraeth i sicrhau fod Cymru yn rhan o'r dyfodol disglair yna, ac i fod yn llais cryf i gymunedau Cymreig yng nghalon y llywodraeth."

'Pwysau'n ormod'

Pe bai Mrs Leadsom wedi penderfynu sefyll, aelodau cyffredin y blaid Geidwadol fyddai wedi dewis y prif weinidog gyda'r canlyniad yn cael ei gyhoeddi ar 9 Medi.

Dywedodd llefarydd ar ran Mrs Leadsom fod y "pwysau wedi bod yn ormod".

Cafodd ei beirniadu gan nifer ar ôl iddi awgrymu ei bod hi fel mam yn ymgeisydd gwell ar gyfer swydd prif weinidog.

Fe wnaeth hi ymddiheuro i Mrs May am y sylw ddydd Llun.

Does gan Mrs May ddim plant.

Does dim cadarnhad eto beth fydd yr amserlen ar gyfer cyhoeddi'n swyddogol mai Mrs May fydd y prif weinidog nesaf.