Galw am ddathlu llwyddiant pêl-droed Cymru yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd
Wales team on open top busFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae nifer o gefnogwyr pêl-droed yn galw am ddigwyddiad i ddathlu llwyddiant tîm Cymru yng ngogledd Cymru, yn dilyn y dathliadau yng Nghaerdydd ddydd Gwener.

Wedi'r croeso mawr gafodd carfan Chris Coleman yng Nghaerdydd, mae Lesley Griffiths, Aelod Cynulliad Wrecsam ac Ian Lucas, Aelod Seneddol y dref wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd i Gymdeithas Bêl-droed Cymru yn gwahodd y garfan i ogledd Cymru fel bod cefnogwyr yn gallu bod yn rhan o'r dathlu cenedlaethol.

Cysylltodd nifer o gefnogwyr o ogledd Cymru â Cymru Fyw i fynegu'r un farn ar ôl i'r trefniadau am ddathliadau yn y brifddinas gael eu cyhoeddi.

Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi dweud nad oes trefniadau am ddathliad yng ngogledd Cymru ar hyn o bryd.

Mae'n bosib hefyd bod anrhydeddau pellach yn disgwyl y garfan, a hynny gan y Teulu Brenhinol.

Mae BBC Cymru ar ddeall fod Clarence House yn awyddus i drefnu digwyddiad i ddiolch i'r garfan nes ymlaen yn y flwyddyn.

Ond mae'r syniad wedi sbarduno ymateb chwyrn ymysg llawer o gefnogwyr Cymru ar gyfryngau cymdeithasol.

'Effaith gadarnhaol'

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cefnogwyr yn croesawu carfan Cymru wrth iddyn nhw gyrraedd Stadiwm Dinas Caerdydd

Roedd Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi trefnu achlysur arbennig yng Nghaerdydd i ddathlu'r hyn gyflawnodd carfan a staff Chris Coleman, gan gynnwys taith ar fws agored a chyngerdd bop gyda'r Manic Street Preachers yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Dywedodd Ms Griffiths: "Mae siwrnai Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop wedi gwneud y genedl gyfan yn falch ac mae'n glir bod urddas y tîm, a'u hangerdd a'r llwyddiant wedi cael effaith gadarnhaol, yn lleol ac yn genedlaethol."

Ond ychwanegodd y dylai'r Gymdeithas Bêl-droed adeiladu ar lwyddiant y tîm cenedlaethol a chreu gwaddol i genedlaethau'r dyfodol.

Meddai: "Am wahanol resymau, nid oedd digwyddiad ar fyr rybydd yn mynd i fod yn realistig, serch hynny, mae Ian a finnau wedi ysgrifennu at y Gymdeithas Bêl-droed i ofyn iddyn nhw ystyried cynnal digwyddiad i ddathlu yng ngogledd Cymru yn y dyfodol, unai sesiwn hyfforddi agored neu os allai aelodau'r garfan ymweld a'r ardal.

"Mae'r tîm cenedlaethol wedi dychwelyd o Ffrainc fel arwyr a byddai'n ffantastig petai pobl Wrecsam yn cael bod yn rhan o'r dathlu."

Ddim 'ar hyn o bryd'

Ychwanegodd Ian Lucas AS: "Mae llwyddiant gorau pêl-droed ein cenedl yn haeddu cael ei ddathlu yn nhref mwyaf gogledd Cymru a man geni pêl-droed Cymru.

"Mae 'na gefnogaeth frwd gan aelodau'r cyhoedd i hyn ddigwydd, ac mi fyddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i helpu."

Dywedodd llefarydd ar ran y Gymdeithas Bêl-droed nad oedd bwriad ganddynt i gynnal digwyddiad yn y gogledd "fel roedd pethau ar hyn o bryd", oherwydd fod y chwaraewyr ar eu gwyliau ac yna'n dychwelyd i'w clybiau i hyfforddi cyn y tymor pêl-droed newydd.