Theresa May i 'uno'r wlad' yn ôl Andrew RT Davies

  • Cyhoeddwyd
Andrew RT Davies

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi galw ar Theresa May i "uno'r wlad" a "sicrhau bod Prydain yn llwyddiannus" wrth adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae disgwyl i Mrs May fod yn brif weinidog newydd ar ôl i Andrea Leadsom dynnu'n ôl o'r ras i olynu David Cameron.

Dywedodd Mr Davies, oedd yn cefnogi Brexit, bod y DU angen "arweinyddiaeth gref" a "syniad clir" o beth i'w wneud nesaf.

Ond mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi galw am etholiad cyffredinol, gan ddweud nad oedd y broses o ddewis prif weinidog newydd yn ddemocrataidd.

'Edrych ymlaen'

Fe wnaeth Mr Cameron gadarnhau y byddai'n ymddiswyddo ddydd Mercher, ar ôl cyhoeddi y byddai'n gadael y swydd wedi'r bleidlais i adael yr UE.

Dywedodd Mr Davies ei fod yn "edrych ymlaen yn fawr iawn ar weithio'n agos" gyda Mrs May.

"Nid yn unig oes ganddi brofiad helaeth ar y lefel uchaf, ond dwi'n credu bod Theresa yn y sefyllfa orau i uno'r blaid a pharhau i gwblhau'r addewidion oedd yn ein maniffesto yn 2015," meddai.

Ychwanegodd ei fod yn rhannu "angerdd" Mrs May dros "adeiladu gwlad sy'n gweithio i bawb, nid y rhai breintiedig yn unig".

Pe bai Mrs Leadsom wedi penderfynu sefyll, aelodau cyffredin y blaid Geidwadol fyddai wedi dewis y prif weinidog gyda'r canlyniad yn cael ei gyhoeddi ar 9 Medi.

Dywedodd llefarydd ar ran Mrs Leadsom fod y "pwysau wedi bod yn ormod".

Yr ymgeiswyr eraill oedd Michael Gove, Liam Fox ac AS Preseli Penfro, Stephen Crabb.

Ychwanegodd Mr Davies: "Mae angen arweinyddiaeth gref ar y wlad i ennyn hyder y farchnad ac i sicrhau fod y llywodraeth yn y sefyllfa gorau i lywio'r DU tuag at ddyfodol disglair.

"Bydd fy ngrŵp yn y Cynulliad yn gweithio ysgwydd yn ysgwydd gyda Theresa May a chydweithwyr eraill yn y llywodraeth i sicrhau fod Cymru yn rhan o'r dyfodol disglair yna, ac i fod yn llais cryf i gymunedau Cymreig yng nghalon y llywodraeth."