Metro de Cymru: Galwad i ddiogelu arian Ewropeaidd

  • Cyhoeddwyd
metroFfynhonnell y llun, Metro

Dylai Llywodraeth y DU ddiogelu'r arian sydd wedi ei addo gan yr UE er mwyn uwchraddio trafnidiaeth gyhoeddus yn Ne Cymru, yn ôl prif weinidog Cymru.

Mae disgwyl i Carwyn Jones ddweud y dylai San Steffan lenwi unrhyw fwlch, os bydd unrhyw ran o'r arian i dalu am y prosiect yn cael ei fygwth gan Brexit.

Mae hefyd disgwyl iddo ddweud na fydd Llafur yn gwneud tro pedol ar unrhyw un o'r ymrwymiadau a wnaed yn eu maniffesto ar gyfer etholiad y Cynulliad ym mis Mai.

Mae BBC Cymru ar ddeall ei fod wedi oedi cyhoeddi rhaglen fanwl ar gyfer y llywodraeth tra bod marc cwestiwn dros gyllid y wlad yn dilyn y refferendwm Ewropeaidd.

Disgwyl ateb

Dywed swyddogion o Lywodraeth Cymru nad yw Mr Jones wedi derbyn ateb gan brif weinidog y DU eto, ar ôl gwneud cais i gadarnhau a yw'r holl arian sydd wedi ei glustnodi i Gymru gan yr UE yn ddiogel.

Dywedon nhw na fyddai'r Prif Weinidog yn "rhuthro'r" rhaglen lywodraethu, er bod ansicrwydd ynghylch cyllid.

Disgwylir iddo nodi beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yn y Senedd yn ddiweddarach.

Fe gredir y bydd yn gwneud yn glir "na fydd yn torri ei air ar ymrwymiadau maniffesto", gan gynnwys y Metro.

Mae'r Metro i fod i ddarparu trenau gwell, bysiau cyflymach a rheilffyrdd ysgafn yng Nghaerdydd a'r Cymoedd.

Cyhoeddwyd y llynedd y bydd £600m yn cael ei wario ar y cam presennol o'r Metro, gan gynnwys £125m gan Lywodraeth y DU a £150m o arian datblygu rhanbarthol Ewropeaidd.