Arestio dyn arall wedi marwolaeth Lynford Brewster

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi arestio dyn mewn cysylltiad â marwolaeth dyn 29 oed o Gaerdydd.

Bu farw Lynford Brewster, ar ôl cael ei drywanu ar 12 Mehefin yn ardal Llanedern.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod dyn 23 oed o Kidderminster wedi ei arestio yn Norfolk ar amheuaeth o lofruddio.

Mae'n cael ei gludo i Gaerdydd er mwyn cael ei holi.

Mae dau ddyn, un o Lanedern ac un o Kidderminster, wedi eu cyhuddo o lofruddio Mr Brewster, ac maen nhw'n parhau i fod yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Dywedodd yr heddlu bod dyn 19 oed o Gaerdydd wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth, a bod dyn arall 35 oed wedi ei ryddhau heb unrhyw gyhuddiad.