Tata: Galw am ymrwymiad hirdymor i'r diwydiant dur

  • Cyhoeddwyd
Port Talbot

Mae Aelod Seneddol ac Aelod Cynulliad Aberafan wedi galw ar Lywodraeth Prydain a chwmni dur Tata i sicrhau ymrwymiad tymor hir i'r diwydiant dur ym Mhrydain.

Daw galwad yr Aelod Seneddol Llafur, Stephen Kinnock a'r Aelod Cynulliad Llafur, David Rees wedi i Tata gyhoeddi eu bwriad i ffurfio menter ar y cyd gyda ThyssenKrupp.

Mewn datganiad, dywedodd Mr Kinnock a Mr Rees: "Mae gweithwyr dur a'u teuluoedd wedi eu rhoi drwy uffern dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha, ac fe allen nhw gael eu maddau am fod ychydig yn amheus a phryderus am y cyhoeddiad."

'Cwestiynau difrifol'

"Mae yna groeso mewn egwyddor i unrhyw ddatblygiadau sy'n cynnig buddsoddiad ac ymgysylltu posib, a fyddai'n sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r diwydiant dur ym Mhrydain. Serch hynny, yn ymarferol, mae yna gwestiynau difrifol i'w gofyn am y fenter ar y cyd."

"Rydym yn gwybod fod ThyssenKrupp yn gyson wedi dangos diddordeb uno gyda changen Tata Steel yn yr Iseldiroedd, ond dydyn ni ddim yn ymwybodol o dystiolaeth aryghoeddiadol sy'n dangos bod ganddyn nhw ddiddordeb yng ngwaith dur Tata yn y DU, tan nawr.

"Y prif bryder felly yw na fydd gweithfeydd dur Tata yn y DU, gan gynnwys Port Talbot, yn cael y gefnogaeth a'r buddsoddiad angenrheidiol unwaith i'r fenter ar y cyd gael ei chwblhau.

"Mae angen sicrwydd clir felly na fyddai menter ar y cyd mewn unrhyw fodd yn lleihau adain gynhyrchu Tata yn y DU, er mwyn rhoi mantais i weithfeydd yn yr Iseldiroedd."

"Byddwn yn parhau yn wyliadwrus, a byddwn yn parhau i roi pwysau ar Tata a Llywodraeth y DU i gadw at eu haddewidion a'u hymrwymiadau."

Yn y cyfamser, bydd cwestiwn brys ar y diweddaraf ar sefyllfa Tata yn cael ei ofyn yn y Senedd ym Mae Caerdydd brynhawn dydd Mawrth.