David Cameron 'yn urddasol ac emosiynol' medd Alun Cairns

  • Cyhoeddwyd
cyfarfod cabinet

Roedd David Cameron yn urddasol ac emosiynol wrth gadeirio'i gyfarfod cabinet olaf fel Prif Weinidog, meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns.

"Roedd yn broffesiynol iawn, ond hefyd yn emosiynol. Roedd yn urddasol iawn, ond fe ddwedwn ei fod yn eithaf emosiynol tuag at y diwedd.

"Fe fuodd yn son am faint o gyfarfodydd cabinet y mae e wedi eu cadeirio, ar y bobl fu yn y cabinet o'r dechrau, ond hefyd roedd yna barch mawr i'r hyn a gyflawnodd e o'r adeg y gwnaeth e'r penderfyniad dewr i fynd i glymblaid oherwydd bod angen sefydlogrwydd ar yr economi, o achub yr economi rhag mynd i fethdaliad hyd at y fuddugoliaeth fawr ychydig dros 12 mis yn ol."

Roedd yna ganmoliaeth gan Mr Cairns, Aelod Seneddol Bro Morgannwg, i Theresa May hefyd, am apelio i'r "tir canol" yn hytrach nag at aelodau mwy asgell dde'r Blaid Geidwadol.

Disgrifiad o’r llun,
Theresa May yn camu i rif 10 Downing Street ar gyfer y cyfarfod cabinet

Yn gynharach, dywedodd Guto Bebb, Aelod Seneddol Ceidwadol Aberconwy, yn gallwn ni ddisgwyl arweinyddiaeth wahanol iawn dan Theresa May.

Mewn cyfweliad ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru, dywedodd y bydd Theresa May yn arweinydd cadarn: "Dwi'n gwybod ei bod hi'n un sydd yn feistr ar fanylion sefyllfa, ac wrth gwrs yng nghyd-destun y sefyllfa da' ni rwan yn wynebu yn sgil y bleidlais - a doedd hi ddim yn ganlyniad ro'n i eisiau, fel da chi'n gwybod - ond yn sgil y bleidlais honno, mae'n allweddol cael rhywun fydd yn feistr ar y manylion, a dyna ydy un o'i chryfderau.

"Mae hi'n gwybod yn iawn sut y mae cael y maen i'r wal.

"Mae hi'n gadarn iawn mewn ffordd dawel, felly mi fydd yn arweinyddiaeth hollol wahanol i'r hyn da ni 'di gael gan David Cameron."

"Roedd Theresa May wedi mynd a dros 60% o'r aelodau seneddol efo hi, ac felly roedd penderfyniad Andrea Leadsom ddoe yn un doeth ac un sy'n golygu ein bod ni'n gallu symud ymlaen i lywodraeth newydd, a hynny ar fyrder."

Disgrifiad o’r llun,
Guto Bebb

Dywedodd Mr Bebb ei fod yn rhagweld llawer o newidiadau cabinet o dan arweinyddiaeth Ms May, ac nad ei benderfyniad ef fyddai parhau yn is-weinidog yn Swyddfa Cymru:

"Yng nghanol yr holl firi a'r rhialtwch ddoe, mi roeddwn i a'r ysgrifennydd gwladol Alun Cairns yn mynd â Deddf Cymru drwy'r Senedd.

"Ac wrth gwrs, 'da ni wedi gorffen y broses o edrych ar y ddeddf mewn pwyllgor ond mae ganddon ni'r trydydd darlleniad ym mis Medi.

"Felly, dwi'n gobeithio y bydda i'n gallu parhau i wneud hynny, ond nid mater i fi fydd hynny."

'Gwlad ar ddisberod'

Ar raglen Good Morning Wales, dywedodd cadeirydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Jonathan Evans, bod yna "her enfawr" yn wynebu Ms May.

"Mae'r wlad ar ddisberod. Rydyn ni'n bendant angen arweinyddiaeth. Allwn ni ddim a bychanu'r hyn sy'n ei hwynebu. Mae'n her enfawr.

"Nid damwain yw hi fod cymaint o bobl a ymgyrchodd ar yr ochr arall wedi diflannu o'r maes erbyn hyn."

'Meddwl dwfn'

Yn ôl Ceidwadwr arall, O J Williams, Mrs May yw'r un orau i arwain Prydain drwy'r cyfnod nesa: "Dwi ddim yn credu y gallen ni fod wedi cael unrhyw un gwell yn yr argyfwng ry' ni'n ffeindio'n hunain ynddo.

"Dwi'n credu bod rhaid meddwl yn ddwfn am beth sy'n mynd i ddigwydd nesa, ac mae hi'n rhywun dwi'n credu, sydd ddim yn mynd i wneud rhywbeth dwl neu dwp.

"Mae hi wedi cyfaddef beth yw'r dyfarniad democratiaidd, er ei bod hi ei hunan ddim wedi ei gefnogi e, a dwi'n credu y gwneith hi y gorau i weithredu'r dyfarniad."

Brwydr Llafur

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Angela Eagle

Ym marn Alun Michael, cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ystod llywodraeth Lafur Tony Blair, Mrs May yw'r dewis gorau: "Fyddwn i byth yn meddwl y byddwn i'n falch o weld Theresa May yn cymryd y swydd o Brif Weinidog, ond wedi gweld y rhai oedd eisiau cymryd y swydd yna, mae hi'n ddewis saff i'r Blaid Dorïaid."

Ac wedi i Angela Eagle gyhoeddi y bydd yn herio Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth y Blaid Lafur, dywedodd Mr Michael: "Mae'n bwysig iawn cael arweinydd fydd yn cydweithio gyda phob un o'r aelodau seneddol, a gydag awdurdod i arwain y blaid Lafur ac wedyn i arwain y wlad," meddai

"Mae hi'n rhywun sy'n gweithio'n galed iawn. Mae'n gweithio gyda phobl eraill. Mae'r profiad ganddi hi fel gweinidog a bydd yn ddiddorol gweld beth fydd y cam nesa yn y stori yma."