Blwyddyn lwyddiannus Maes Awyr Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
Cymru yn y Maes Awyr
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tîm Cymru ymhith y teithwr ychwanegol fu'n hedfan i Gaerdydd

Mae nifer y teithwyr sy'n hedfan o faes awyr Caerdydd wedi cynyddu yn sylweddol.

Bu cynnydd o 28% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda chyfanswm o 1.3m o deithwyr rhwng Mehefin 2015 a Mehefin 2016.

Yn ôl rheolwr gyfarwyddwr y maes Awyr, Debra Barber, roedd hi'n "gyfnod cyffrous" i'r busnes.

Dywedodd Roger Lewis, cadeirydd y maes awyr: " Mae'r maes awyr wedi tyfu'n gyflymach nag unrhyw faes awyr arall ym Mhrydain, rydym yn delio â rhagor na miliwn o deithwyr yn rheolaidd ac mae cynlluniau i ehangu prysurdeb y maes awyr ymhellach."

Cafodd Maes Awyr Caerdydd ei brynu gan Lywodraeth Cymru am £52m yn 2013, a bu beirniadaeth o'r penderfyniad ar ôl i gyfrifwyr KPMG hawlio bod y llywodraeth wedi talu gormod am y busnes.

Cafodd y maes awyr hwb pellach yn ystod yr wythnosau diwethaf wrth i tua 6,000 o gefnogwyr pêl-droed hedfan i Ffrainc o Gaerdydd er mwyn cefnogi'r tîm cenedlaethol yn Euro 2016.

Penderfyniad cywir i brynu?

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates, bod y ffigyrau diweddaraf yn cyfiawnhau'r penderfyniad i brynu'r maes awyr dair blynedd yn ôl.

"Mae'r ffigyrau diweddaraf hyn yn tystio i'r gwaith caled sydd ynghlwm wrth ddenu llwybrau newydd, elwa ar gyfleoedd masnachol gan gynnwys Euro 2016 a hefyd yn dangos ein bod wedi gwneud y penderfyniad cywir wrth ymyrryd gan fod y maes awyr bellach mewn sefyllfa lawer iawn gwell nag oedd pan wnaethom ei brynu," meddai.

"Rwy'n edrych ymlaen at weld y maes awyr yn adeiladu ar y llwyddiant hwn ac yn parhau i wella profiadau teithwyr ynghyd â'r dewisiadau y gallwn eu cynnig iddynt."

Fodd bynnag, mynnodd llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar yr Economi, Russell George, bod y llywodraeth wedi talu gormod am y maes awyr ac mai amser a ddengys a fyddai'n benderfyniad doeth ai peidio.

"Fe wnaeth llwyddiant Cymru yn yr Euros ddenu miloedd o deithwyr newydd i'r maes awyr ac fe fydd arbenigwyr yn edrych yn agos ar berfformiad y flwyddyn nesaf er mwyn gweld a fydd modd ailadrodd y cynnydd hwnnw," meddai AC Sir Drefaldwyn.