Angen i atebolrwydd y BBC fod yn 'llawer mwy tryloyw'

  • Cyhoeddwyd
bbcFfynhonnell y llun, BBC Cymru

Fe ddylai'r BBC fod yn fwy atebol i'w chynulleidfa yng Nghymru, meddai'r corff sy'n cadw golwg ar waith y gorfforaeth.

Mae Cyngor Cynulleidfaoedd Cymru yn dweud y dylai atebolrwydd y BBC i gynulleidfaoedd yng ngwledydd y Deyrnas Unedig "fod yn llawer mwy tryloyw ac amlwg".

Daw eu sylwadau yn adolygiad blynyddol olaf y corff sy'n goruchwylio allbwn BBC Cymru.

O dan gynlluniau ar gyfer Siarter Brenhinol newydd y BBC, bydd gwaith y Cyngor Cynulleidfaoedd yn y Deyrnas Unedig yn dod i ben fis Rhagfyr.

Er yn canmol cyfraniad "sylweddol iawn" BBC Cymru i ddarpariaeth y gorfforaeth ar draws y DU, maen nhw hefyd wedi mynegi pryderon.

Yn ôl y corff, mae "prinder" portread o Gymru yng nghynnyrch teledu a radio rhwydwaith, ac yn arbennig mewn drama a chomedi.

Dywedodd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, y byddai'r gorfforaeth yn "awchu" i fynd i'r afael â'r heriau.

Ychwanegodd mai'r nod yw sicrhau bod mwy o straeon Cymreig yn cael eu clywed yng Nghymru a gweddill y DU.

Mae adolygiad tîm rheoli BBC Cymru ar gyfer 2015-16 hefyd wedi ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Daeth i'r casgliad mai dyfeisiau symudol yw'r brif ffordd y mae'r gynulleidfa yn dod ar draws cynnwys y gorfforaeth ar-lein, gyda 62% yn gwneud hynny.

Mae nifer y bobl sy'n dilyn cyfrifon BBC Cymru ar wefannau cymdeithasol hefyd wedi dyblu i fwy na miliwn.

Ar gyfartaledd, fe aeth 3.46 miliwn o borwyr unigryw wythnosol at gynnwys Saesneg BBC Cymru ar eu wefan, lawr o 3.48m yn 2014-15.

O ran y Gymraeg, bu cynnydd yn y nifer y porwyr wythnosol o 89,000 i 193,000.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gwyll yn cael ei gynhyrchu yn Gymraeg yn Saesneg ar gyfer y BBC a S4C

Bu gostyngiad hefyd yng nghyrhaeddiad wythnosol teledu ar gyfer rhaglenni Saesneg.

Wedi cwymp o 70,000 ddiwedd llynedd, mae wedi disgyn o 30,000 arall i 870,000 yn 2015-16.

O ran rhaglenni BBC Cymru ar S4C, bu gostyngiad o 131,000 yn 2014-15 i 113,000 yn 2015-16.

Mae'r nifer sy'n gwrando ar y radio hefyd wedi disgyn.

Rhaglenni

Max' World Cup Warm-Up, oedd yn cynnwys Max Boyce, oedd y gyfres Saesneg deledu fwyaf poblogaidd, gan ddenu 322,000 o wylwyr.

Ar S4C, Clwb Rygbi ddaeth i'r brig gyda chynulleidfa o 48,000.

Yn ymateb i'r adolygiad, dywedodd Mr Talfan Davies:: "Cymru yw un o gymunedau creadigol mwyaf cyffrous Ewrop ac mae'r adolygiad yn dathlu cyflawniadau cymaint o unigolion a thimau talentog y tu mewn a thu allan i'r BBC.

"Mae'n dda gweld y cynnydd ry'n ni'n ei wneud o ran gwasanaethu ein cynulleidfaoedd ar ddyfeisiadau symudol, ac ry'n ni'n benderfynol o gynyddu ein harloesedd yn y maes."