Heddlu Gwent yn chwilio am leidr arfog

  • Cyhoeddwyd
lladradFfynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi apelio am ragor o wybodaeth yn dilyn lladrad arfog yng Nghasnewydd pan gafodd arian ei ddwyn o siop fetio.

Fe ddigwyddodd y lladrad yn siop Betfred ar Ffordd Caerleon tua 21:20 ddydd Sadwrn 18 Mehefin, ychydig cyn i'r siop gau.

Yn ôl y llygad dystion, roedd y lleidr yn ddyn gwyn rhwng 5tr 9" a 5tr 11" o daldra, byrdew o ran maint, yn edrych yn ei 40au a chanddo rhywfaint o flewiach ar ei ên.

Roedd ganddo wn arian yn ei law, ac fe orchmynodd i staff roi arian o'r til iddo cyn gadael yr adeilad.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl llygad dystion doedd gan y lleidr ddim acen leol

Dywedodd un o weithwyr y siop nad oedd ganddo acen leol na Chymreig, a'i fod yn swnio'n debycach i acen Canolbarth Lloegr, ond nid un Birmingham.

Chafodd neb ei anafu'n ddifrifol, yn ôl yr heddlu, ond roedd y gweithwyr mewn sioc yn dilyn y digwyddiad.

Mae'r heddlu bellach wedi rhyddhau lluniau camerâu cylch cyfyng mewn ymgais i ddod o hyd i'r lleidr, gan apelio ar unrhyw un allai fod o gymorth i ffonio 101 gan grybwyll rhif digwyddiad 612 18/06/16.