Porthladd yn ymchwilio ar ôl gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd
LNGFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Mae Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau yn ymchwilio ar ôl i gwch peilot daro yn erbyn tancer LNG yn ystod oriau man bore Sul.

Mae tanceri LNG yn cael eu defnyddio i gludo nwy hylifol o wahanol rannau o'r byd i borthladd Aberdaugleddau.

Yn ôl llefarydd ar ran y porthladd mae cychod peilot yn gorfod cyffwrdd a'r tancer wrth i beilotiaid fynd ar eu bwrdd, ond mae'r digwyddiad ddydd Sul yn cael ei ddisgrifio fel "ergyd galed".

Bu'n rhaid i dri o'r pum aelod criw ar fwrdd y cwch peilot gael triniaeth ysbyty.

Yn ôl y llefarydd fe wnaeth y gwrthdrawiad achosi cryn ddifrod i'r cwch peilot, ond ni wnaeth hyn achosi llygredd yn yr ardal.