Atyniad ymwelwyr Folly Farm am godi cabanau gwyliau

  • Cyhoeddwyd
Folly FarmFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Fferm Ffoli yn gartre i nifer o anifeiliaid, a'r bwriad nawr yw codi cabanau gwyliau ar y safle

Mae atyniad ymwelwyr yn Sir Benfro yn ceisio cael caniatâd cynllunio i godi 50 o gabanau gwyliau, a hefyd darparu safleoedd ar gyfer dros 40 o garafannau.

Dywed Folly Farm mai'r nod yw buddsoddi £10m er mwyn creu pentref gwyliau i'r gogledd o'r atyniad ger Dinbych-y-pysgod.

"Y bwriad yw creu pentref thema fydd yn gyrchfan i ymwelwyr ac a fydd yn cynyddu proffil Folly Farm a Sir Benfro," meddai llefarydd.

"Ar hyn o bryd fe fydd y cynlluniau dan sylw yn caniatáu i ni godi 56 o gabanau gwyliau, a bydd lle i 43 o garafannau a hefyd pebyll.

"Mae hwn yn gam naturiol. Rydym wedi tyfu yn aruthrol dros y tair blynedd diwethaf, gan fuddsoddi £2 miliwn bob blwyddyn ar y safle a'r is-adeiladwaith."