Tribiwnlys yn clywed am 'deitlau ffug' cyfreithiwr

  • Cyhoeddwyd
mr blackerFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth barnwr yn Llys y Goron Caerdydd feirniadu Mr Blacker am ei wisg nôl yn 2014

Clywodd tribiwnlys fod cyfreithiwr gafodd ei feirniadu gan farnwr yng Nghaerdydd am wisgo fel "cymeriad o Harry Potter" wedi dyfeisio nifer o deitlau a chymwysterau ffug.

Yn ôl tystiolaeth gerbron y gwrandawiad fe wnaeth Alan Blacker hefyd ddweud wrth swyddogion rheoleiddio nad oedd yn gallu anfon dogfennau yn profi ei hawl i'r teitlau oherwydd ei fod wedi cael ei anafu wrth achub bywyd person.

Cafodd ei feirniadu gan y barnwr David Wynn Morgan yn Llys y Goron Caerdydd yn Awst 20014 ar ôl ymddangos yn y llys yn gwisgo medalau a rubanau ar ei wisg.

Ymhlith y teitlau mae wedi defnyddio mae 'Dr The Right Honourable The Lord Harley of Counsel of the Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem'.

Dywedodd y barnwr wrtho ar y pryd: "Pe bai chi eisiau edrych fel rhywun o Harry Potter yna gallwch anghofio dod i'r llys yma byth eto."

Ar y pryd roedd o'n cynrychioli gyrrwr bws mini gafodd ei garcharu am bum mlynedd am achosi marwolaeth beiciwr drwy yrru'n beryglus.

Ddydd Mawrth fe wnaeth y Tribiwnlys Disgyblu Cyfieithwyr hefyd glywed honiadau fod Mr Blacker wedi camarwain yn fwriadol ynglŷn â'i gymwysterau.

Dywedodd Ed Levey ar ran Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr: "Mae'n bwysig fod rhywun sy'n gweithio yn y maes yn cydfynd gyda gofynion rheoleiddwyr.

"Fe wnaeth o gynnig nifer o esgusodion dros beidio anfon dogfennu gan gynnwys y ffaith ei fod wedi anafu."

Rhybudd

Dywedodd Mr Levey fod Mr Balcker wedi creu teitlau, a bod Coleg Brenhinol y Llawfeddygon wedi ei rybuddio am hyn.

Roedd Mr Blacker, meddai Mr Levey, yn honni ei fod yn Ysgrifennydd Anrhydeddus a Chyrnol Anrhydeddus Catrawd yn Iwerddon.

"Nid yw'n aelod ac nid oes ganddo unrhyw statws," meddai Mr Levey.

Honnir hefyd bod Mr Blacker wedi camarwain llys, a'i fod wedi methu a son am gyfrifon wrth ddelio gyda swyddfa'r llys ac arian cleient.

Doedd y cyfreithiwr ddim yn bresennol yn y gwrandawiad yn Llundain, ac mae'r achos yn parhau.