Trac rasio Glyn Ebwy: Cynghorau'n 'gwbl gefnogol'

  • Cyhoeddwyd
Cynllun Cylchffordd Cymru

Mae'r datblygwyr sydd eisiau adeiladu trac rasio newydd ger Glyn Ebwy yn dweud bod cynghorau'r ardal yn "gwbl gefnogol" o'r cynllun.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'n ddiweddarach os ydyn nhw am gefnogi Cylchffordd Cymru, fydd werth £375m.

Mae'r cwmni am i'r llywodraeth warantu hanner cost y cynllun.

Byddai hefyd yn ddibynnol ar fenthyciadau o £90m gan gynghorau Blaenau Gwent a Sir Fynwy.

Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i Ken Skates wneud cyhoeddiad ar ddyfodol y cynllun ddydd Mercher

'Gwbl gefnogol'

Ddydd Llun, dywedodd arweinydd Cyngor Sir Fynwy, Peter Fox, nad oedd unrhyw sicrwydd y byddai'r awdurdodau lleol yn cytuno i'r benthyciadau.

Ond yn ôl Prif Weithredwr Cylchffordd Cymru, Martin Whitaker, mae'r ddau gyngor yn "gwbl gefnogol".

"Mae gyda ni berthynas gwaith ffantastig gyda'r cynghorau," meddai.

"Byddai Blaenau Gwent yn elwa'n sylweddol, yn ogystal â Sir Fynwy.

"Maen nhw'n gwbl gefnogol o'r cynllun. Maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn."

'Risg annerbyniol'

Bydd ysgrifennydd yr economi, Ken Skates AC yn gwneud datganiad ar y mater yn y Cynulliad ddydd Mercher.

Ym mis Ebrill, fe wnaeth rhagflaenydd Mr Skates, Edwina Hart, wrthod cynllun oedd yn golygu bod trethdalwyr yn gwarantu'r gost.

Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o sut all y trac rasio edrych

Ar y pryd, dywedodd Ms Hart bod "cwestiynau sylweddol ynghylch ymarferoldeb y cynllun" a "risg annerbyniol" i'r llywodraeth.

Ddydd Llun, dywedodd Mr Whitaker ei fod yn hyderus y byddai'r llywodraeth yn cefnogi'r cynllun newydd.

"Dwi'n weddol sicr y byddan nhw'n ei gefnogi," meddai.

"Rydyn ni'n barod i fynd ac yn sicr bod y llywodraeth yn mynd i roi'r hyder a'r sicrwydd yna i ni."