Theresa May yw Prif Weinidog newydd y DU

  • Cyhoeddwyd
May

Mae Theresa May wedi camu i mewn i rif 10 Downing Street fel Prif Weinidog newydd y Deyrnas Unedig, dim ond yr ail ddynes yn ein hanes i wneud hynny.

Ar ôl sicrhau cefnogaeth y mwyafrif o aelodau seneddol doedd dim syndod mai hi fyddai'n olynu David Cameron, ond prin fod unrhyw un wedi darogan y byddai'n digwydd mor sydyn.

Yn siarad y tu allan i rif 10, dywedodd na fyddai ei llwyodraeth hi yn cael ei arwain gan fuddianau'r breintiedig, gan ychwanegu ei bod am wneud Prydain yn wlad mwy teg a chyfiawn.

Gyda'r trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd ar frig ei hagenda, ac addewidion cynnar i greu economi sy'n gweithio i bawb does dim dwywaith bod yna her enfawr o'i blaen fel Prif Weinidog.

Ond yr her gyntaf un, fydd i ffurfio llywodraeth, ac nid oes disgwyl i Mrs May oedi, wrth iddi ddechrau cyhoeddi ei thîm gweinidogol yn fuan ar ôl croesi trothwy 10 Downing Street.

Disgrifiad o’r llun,
Theresa May yn cael ei chroesawu y tu fewn i rif 10 Downing Street

Wedi ymgyrch refferendwm galed mae yna bwysau arni i uno'r blaid, ac fel rhywun oedd eisiau i ni aros yn yr undeb Ewropeaidd mae disgwyl iddi roi swyddi blaenllaw i rai o'r enwau mawr fu'n ymgyrchu i adael.

Mae hi hefyd yn debygol o ddyrchafu nifer o ferched i rai o swyddi mwyaf y wlad.

Ond faint o hen wynebau fydd yn mynd i wneud lle i'r newydd wrth iddi geisio sicrhau cydbwysedd rhwng sefydlogrwydd mewn cyfnod ansicr a dechrau newydd?

Bydd aelodau seneddol Ceidwadol ddim eisiau mynd yn rhy bell o'u ffonau symudol dros y dyddiau nesaf.

Ymateb Carwyn Jones

Mewn datganiad, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Rydw i'n llongyfarch y Prif Weinidog ar ei phenodiad.

"Mae hi'n dechrau'r swydd ar gyfnod peryglus i'r DU, yn dilyn Brexit mae llawer iawn o ansicrwydd economaidd ac mae angen gweithredu fel mater o frys.

"Rydw i'n falch bod Theresa May wedi cydnabod bod angen i'r economi weithio i bawb, nid yn unig y rhai ar y brig, ond mae angen gweld y geiriau yna'n cael eu gweithredu.

"Yn debyg, mae'n hollbwysig i'r Prif Weinidog gydnabod bod gan Gymru anghenion ariannol ac o ran setliad hirdymor ar gyfer pwerau."