Tân mawr mewn safle ailgylchu teiars ym Mhort Talbot

  • Cyhoeddwyd
tan

Mae tân mawr wedi bod yn llosgi drwy'r nos ar safle ailgylchu teiars ym Mhort Talbot.

Mae hyd at 75 o ddiffoddwyr tân a chriwiau brys eraill yn bresennol ar y lleoliad ger Ffordd y Dociau.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi anfon 10 o beiriannau tân i'r digwyddiad.

Ar un cyfnod, roedd oddeutu 100 o ddiffoddwyr yn ymladd y tân gyda chydweithwyr o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynorthwyo.

Fe ddechreuodd y tân ychydig cyn 23:00 nos Fawrth, ond nid oedd adroddiadau fod unrhyw un wedi ei anafu.

Mae'r gwasanaeth brys yn cynghori trigolion cyfagos i gadw eu ffenestri a drysau ar gau.

Roedd y digwyddiad hefyd wedi arwain at gau nifer o ffyrdd.