Calonnau'n clicio?

  • Cyhoeddwyd
Michelle Thomas

'Chydig flynyddoedd yn ôl doedd neb yn yn ei wneud o, neu'n gallu ei wneud o. Ond yn yr oes dechnolegol sydd ohoni mae mwy a mwy o bobl yn troi at y we i ddod o hyd i gymar.

Er ei bod, i nifer, yn ffordd gyfleus o gyfarfod pobl newydd mae 'na beryglon ynghlwm a'r broses. Ymhlith y rhai sydd wedi cael profiad annymunol o ddêtio ar y we ydy'r flogwraig Michelle Thomas o'r Bala. Ers i un dyn wnaeth hi ei gyfarfod ar-lein ei chyhuddo o fod yn 'rhy dew' mae Michelle wedi troi ei golygon at gynghori menywod eraill sy'n awyddus i fentro.

Mi fydd Michelle Thomas yn trafod ei phrofiadau ar 'Y We Ymlaen', rhaglen arbennig ar BBC Radio Cymru ar 29 Gorffennaf. Buodd Michelle yn rhannu 'chydig o gyngor hefyd efo Cymru Fyw:

Arferion yn newid

Mae nifer fawr ohonon ni y dyddiau yma yn barod i rannu talp enfawr o'n bywydau ar y we. Ddegawd yn ôl symudodd fy nghenhedlaeth i o MySpace i Facebook a mi 'naethon ni dechrau cofnodi ein bywydau yn gyhoeddus - ymddygiad sy'n gwbl wahanol i'r cenhedlaethau cynt. Rŵan, ni ydy'r cyntaf i gyrraedd y pwynt lle mae'r modd rydyn ni'n cynrychioli ein hunain ar y we yn cael dylanwad go iawn ar ein bywydau bob dydd.

Pan rydyn ni'n sgwennu ein proffil dêtio, wrth gwrs 'dyn ni yn postio'r lluniau mwyaf deniadol o'n hunain. Wrth gwrs 'da ni isio ymddangos fel y fersiwn mwyaf cŵl, mwyaf secsi, mwyaf clyfar, mwyaf swynol ohonon ni'n hunain. Dyna 'da ni 'di hyfforddi ein hunan i'w wneud, dyna be' mae ein harwyr ar y cyfryngau cymdeithasol yn ei wneud.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Un peth fedrwn ni ddim ei ffugio ar y we yw agosrwydd. Mewn byd lle gallwn ni gysylltu bob dydd, trwy'r dydd, a chreu proffil sy'n darllen fel CV ("ma' o'n licio 'Game of Thrones' hefyd? FO 'DI'R UN!") a gyrru nudes gwenieithus pan mae'r hwyl efo ni, 'da ni'n gwanhau ein gallu i ddatblygu cysylltiad emosiynol.

Mae agosrwydd yn ddeialog. Pan 'da i'n cyfarfod yn y byd go iawn, ma' 'na gymaint o ysfa am agosrwydd, rydan ni yn ei weld pan nad ydy o yna mewn gwirionedd.

Gonestrwydd

Yn lle creu bwlch lle gallwn ymddangos fel ni ein hunain, yn onest ac efo hyder, mae gan ferched ofn camliwio eu hunain, o gael eu barnu a'u gwrthod. Mae ambell i ferch wedi anfon eu lluniau ataf i a dweud "dwi 'di ddeud wrtho mod i'n g'neud WeightWatchers, ond be' os 'dio'n gas efo fi? Pam dwi'n teimlo'r angen i ymddiheuro am fy nghorff?".

Wrth gwrs mae angen i ni fod yn onest. Gallwn ni ddim cuddio be' fydd yn amlwg ar gyfarfod. Mae'n rhaid i ni bostio lluniau gonest o'n hunain. Ein hunain yn GYFAN. Os 'dach chi'n cam-ddangos eich hunain, 'dych chi'n sicr o gael siom yn y pen draw. 'Dach chi'n dweud yn syth nad ydych chi yn ddigon da. Mae o'n beth caled iawn i'w gydbwyso.

Mae dêtio yn gallu bod yn galed. Ac mae'r we yn gallu bod yn lle hyll iawn i fod yn fenyw. Ond trwy dderbyn ein hunain, gallwn fod yn wir hapus, sengl neu beidio.

Tal, tew, tenau, gwallt hir, gwallt melyn, dim gwallt o gwbl. Anifeiliaid ydym yn y diwedd.

Ond peidiwch â mentro colli rhywbeth hyfryd oherwydd eich awydd i greu delfryd. Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, peidiwch â gwneud eich blaenoriaeth chi yn broblem i rywun arall.

Disgrifiad,

... ai dyma'r We Ymlaen?

Y We Ymlaen, BBC Radio Cymru, Dydd Gwener, 29 Gorffennaf, 18:00