AC Llafur yn cyhuddo'r BBC o ddefnyddio 'geiriau gwag'

  • Cyhoeddwyd
lee
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r BBC yn cymryd Cymru'n "ganiataol", meddai Lee Waters

Mae'r BBC wedi cael ei chyhuddo o ddefnyddio "geiriau gwag" ynghylch ei ymrwymiad i wella'r ffordd mae Cymru'n cael ei phortreadu ar raglenni.

Mewn dadl yn y Cynulliad ar y gorfforaeth, dywedodd yr Aelod Cynulliad Llafur, Lee Waters, bod uwch reolwyr yn Llundain yn cymryd Cymru yn "ganiataol".

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC y byddai cynrychiolaeth i Gymru drwy'r Bwrdd Unedol a gan Gyfarwyddwr y Cenhedloedd a'r Rhanbarthau.

'Geiriau gwag'

Dywedodd Mr Waters, AC Llanelli: "Hyd yma dyw rheolwr y BBC heb ddangos eu bod yn gwrando ar y ffordd y mae siâp y Deyrnas Unedig yn newid.

"Maen nhw'n cymryd ni'n ganiataol."

Mae uwch reolwyr y BBC wedi addo gwella'r ffordd mae'r BBC yn cael ei phortreadu ar y sgrin, meddai Mr Waters, ond fe gyhuddodd y gorfforaeth o ddefnyddio "geiriau gwag".

Disgrifiad o’r llun,
Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, yr Arglwydd Hall

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, yr Arglwydd Hall, yn 2014 bod cynnyrch teledu Saesneg y BBC yng Nghymru wedi cael ei "erydu" dros y blynyddoedd.

Ychwanegodd Mr Waters bod y lleihad yn rhaglenni'r BBC am Gymru yn adlewyrchiad ehangach ynghylch y sylw sy'n cael ei roi am fywyd Cymreig gan y wasg.

Yn ôl Bethan Jenkins o Blaid Cymru, mae penaethiaid y BBC wedi dweud wrth Aelodau Cynulliad sawl gwaith y bydden nhw'n gwella'r ffordd mae Cymru'n cael ei phortread ar ei rhaglenni.

Dywedodd AC De Orllewin Cymru: "Fy neges i heddiw yw eich bod angen dangos eich bod am wneud hynny nawr."

Fe wnaeth y gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros ddarlledu, Alun Davies, hefyd rannu ei bryderon am y newidiadau strwythurol fydd yn digwydd i'r BBC.

O dan y cynlluniau, ni fydd cyfarwyddwr BBC Cymru yn aelod o'r tîm gweithredol ac yn ei le bydd cyfarwyddwr â chyfrifoldeb am wledydd a rhanbarthau'r Deyrnas Unedig.

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC: "Dan strwythur rheoli newydd y BBC, bydd Cymru yn cael ei chynrychioli nid yn unig gan aelod o fwrdd unedol, ond hefyd gan Gyfarwyddwr y Cenhedloedd a'r Rhanbarthau fydd yn eistedd ar Bwyllgor Gweithredol y BBC.

"Y llynedd, fe wnaeth y ganran o gynyrchiadau rhwydwaith gafodd eu gwneud yng Nghymru gynyddu ac rydym wedi ei gwneud yn glir bod cynnwys o'r cenhedloedd yn flaenoriaeth yng nghyfnod y siarter nesaf."