Rio 2016: Dim ond un Gymraes yn nhîm athletau Prydain

  • Cyhoeddwyd
athletau

Seren Bundy-Davies yw'r unig Gymraes i gael ei chynnwys yn nhîm athletau Prydain ar gyfer Gemau Olympaidd 2016 yn Rio de Janeiro.

Bydd y rhedwraig 21 oed yn cystadlu yn ras y 400m yn ogystal â'r ras gyfnewid 4x400m, a hynny wrth iddi gystadlu yn y Gemau Olympaidd am y tro cyntaf.

Ond does dim lle yn y tîm i'r rhedwr 400m Rhys Williams, er ei fod wedi rhedeg yn ddigon cyflym eleni i fod yn gymwys i gael ei ddewis, ac mae athletwyr eraill fel Dai Greene a Brett Morse hefyd wedi methu â chael eu dewis wedi tymhorau anodd a thrafferthion gydag anafiadau.

Dyma'r tro cyntaf ers 1952 i Gymru gael dim ond un aelod yn y tîm athletau, a hynny bedair blynedd yn unig wedi i bump ohonynt - Dai Greene, Christian Malcolm, Brett Morse, Gareth Warburton a Rhys Williams - gystadlu yn y gemau yn Llundain yn 2012.

Mae nifer o Gymry eisoes wedi cael eu dewis mewn campau eraill i gystadlu yn Rio ym mis Awst gan gynnwys Helen Jenkins a Non Stanford yn y triathlon, y nofwyr Jazz Carlin a Georgia Davies, yr ymladdwraig taekwondo Jade Jones, yr hwylwraig Hannah Mills a'r beicwyr Elinor Barker, Ciara Horne, Becky James, Owain Doull a Geraint Thomas.