Colli staff a disgyblion Preseli wrth i ysgol newydd agor?

  • Cyhoeddwyd
Ysgol y PreseliFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Davies yn rhybuddio y gallai Ysgol y Preseli golli allan oherwydd yr ysgol newydd

Mewn llythyr at Gyngor Sir Penfro, mae Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol y Preseli wedi rhybuddio y gellir colli hyd at 300 o ddisgyblion a £1.25m o gyllid wrth i Ysgol newydd Cyfrwng Cymraeg agor yn Hwlffordd.

Dywedodd Des Davies y gallai Ysgol y Preseli weld yr effaith rhwng 2018 a 2023.

Fe fydd Cyngor Sir Penfro yn cwrdd ddydd Iau i drafod amserlen newydd ar gyfer yr Ysgol Cyfrwng Cymraeg newydd i ddisgyblion rhwng 3-16 oed.

Y bwriad yw agor yr ysgol newydd yn ardal Llwynhelyg ar 1 Medi 2018.

'Arwain at ddiswyddiadau'

Mae Mr Davies yn rhybuddio y bydd colli'r cyllid a'r disgyblion yn arwain yn anorfod at "ddiswyddo nifer sylweddol o staff yr ysgol".

Mae'n galw ar y cyngor am strategaeth hir dymor i sicrhau "dyfodol sefydlog a chynaliadwy ar gampws Ysgol y Preseli", ac am yr angen hefyd i ehangu darpariaeth Cymraeg ar draws ysgolion cynradd Sir Benfro.

Mae hefyd yn dweud y dylai'r cyngor ail-ystyried dalgylchoedd y ddwy ysgol a thrafod ymhellach i ba ddalgylch y mae ysgolion cynradd penodol yn perthyn fel Dinbych y Pysgod ac Arberth.

Mewn adroddiad sydd wedi ei baratoi ar gyfer y cynghorwyr, mae swyddogion yn dweud bod gan y cyngor weledigaeth glir ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.

Maen nhw hefyd yn dweud y bydd rhieni yn Ysgol Hafan y Môr (Dinbych y Pysgod) ac Arberth yn medru dewis a ydyn nhw am anfon eu plant i'r ysgol newydd yn Hwlffordd neu i Ysgol y Preseli rhwng Medi 2018 hyd at fis Medi 2022.

Wrth gydnabod pryderon Ysgol y Preseli, mae awduron yr adroddiad yn dweud nad yw hynny'n "reswm dros beidio â chwrdd â'r galw mewn rhannau eraill o Sir Benfro".