Tynnu enw cyfreithiwr 'Harry Potter' o'r gofrestr

  • Cyhoeddwyd
Alan BlackerFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae cyfreithiwr yr oedd barnwr wedi dweud oedd yn edrych fel "rhywbeth allan o Harry Potter" wedi ei dynnu oddi ar y gofrestr.

Fe wnaeth Alan Blacker gythruddo barnwr yn Llys y Goron Caerdydd yn 2014 gan ymddangos yno gyda medalau a rhubanau ar ei wisg.

Clywodd tribiwnlys yn Llundain ei fod wedi gwneud honiadau camarweiniol am ei gymwysterau, yn ogystal ag enghreifftiau eraill o gamymddwyn.

Ddydd Mercher, cafodd ei enw ei dynnu oddi ar y gofrestr broffesiynol, a chafodd orchymyn i dalu £86,000 mewn costau.

'Fel rhywbeth o Harry Potter'

Fe wnaeth Mr Blacker ymddangos yn y llys yn 2014 mewn achos gyrrwr bws mini gafodd ei garcharu am achosi marwolaeth beiciwr.

Dywedodd y barnwr David Wynn Morgan: "Rydw i wedi bod yn gweithio yn y llysoedd yma ers 1978 a dydw i erioed wedi gweld bargyfreithiwr neu gyfreithiwr yn ymddangos yn gwisgo medal neu gyda bathodynnau wedi eu rhoi ar ei wisg.

"Os ydych chi am ymddangos eto wedi gwisgo fel hyn yna byddaf yn defnyddio fy hawl i wrthod clywed ganddoch.

"Os ydych chi am edrych fel rhywbeth o Harry Potter yna fe allwch anghofio dod i'r llys yma fyth eto."

Camymddwyn

Yn y gwrandawiad disgyblu, cafodd saith cyhuddiad o gamymddwyn eu profi yn erbyn Mr Blacker.

Roedd Mr Blacker wedi methu â datgan cyfrifon yn ymwneud ag arian cleientiaid a'i swyddfa ei hun, ac wedi methu a chael adroddiad gan gyfrifydd mewn chwe mis pan oedd ganddo arian gan gleientiaid.

Daeth y panel i'r canlyniad ei fod wedi gwneud honiadau camarweiniol am ei gymwysterau ac achrediadau, ac wedi defnyddio teitl i'w hun oedd yn gamarweiniol.

Penderfynodd y panel nad oedd Mr Blacker, oedd wedi gwadu pob cyhuddiad, wedi camarwain y llys.

Dywedodd Ed Levey o'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr: "Dydyn ni ddim yn gwybod os yw wedi manteisio'n ariannol o hyn."