Trac rasio Glyn Ebwy ddim yn cynnig 'gwerth am arian'

  • Cyhoeddwyd
circuit of walesFfynhonnell y llun, circuit of wales

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod cymeradwyo cynllun i adeiladu trac rasio uchelgeisiol ger Glyn Ebwy.

Yn ôl Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, nid yw'r cynlluniau presennol yn darparu "gwerth am arian".

Mae Mr Skates wedi dweud bod angen gwaith pellach cyn iddo fedru cymeradwyo gwariant pellach ar y prosiect.

Dywedodd Plaid Cymru bod "blynyddoedd a blynyddoedd o godi gobeithion" wedi bod ynghylch y cynllun.

Gwarantu 75%

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Ken Skates ei fod eisiau gweld o leiaf 50% o'r cynllun yn cael ei warantu gan y sector preifat

Roedd y cynllun yn gofyn i'r llywodraeth warantu 75% o'r cynllun £375m.

Dywedodd Mr Skates: "Mae cymaint â hynny o risg i'r trethdalwr, drwy'r llywodraeth a benthyciadau awdurdodau lleol, yn annerbyniol ar hyn o bryd, yn enwedig mewn cyfnod pan rydyn ni'n wynebu ansicrwydd economaidd wrth i'r DU adael Ewrop."

Ychwanegodd ei fod wedi dweud wrth y datblygwyr bod angen gwaith pellach ar y cynllun.

"Mae'r drws yn parhau'n agored ac rydw i wedi eu hannog i addasu'r cynllun mewn ffordd sy'n golygu y bydd y sector preifat yn cymryd mwy o'r risg er mwyn symud ymlaen gyda'r prosiect.

"Mae angen i ni weld o leiaf 50% o'r cynllun yn cael ei ariannu, a 50% o'r risg yn cael ei warantu, gan y sector preifat i sicrhau gwerth am arian i Lywodraeth Cymru a'r cyhoedd."

Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o sut all y trac rasio edrych

Byddai'r cynllun yn ddibynnol hefyd ar fenthyciadau o £90m gan gynghorau Blaenau Gwent a Sir Fynwy.

Roedd y Gweinidog Datblygu Economaidd blaenorol, Edwina Hart, wedi mynegi amheuon ynglŷn â'r busnes, ond roedd y datblygwyr yn dweud bod ganddynt gefnogaeth cynghorau Blaenau Gwent a Mynwy.

Roedd y busnes yn gobeithio denu 750,000 o ymwelwyr gan greu tua 6,000 o swyddi, a'r bwriad oedd cynnal ras beiciau modur MotoGP yno am gyfnod o 10 mlynedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwario £9 miliwn yn barod ar y prosiect cyn i amheuon ynglŷn â chost y prosiect ddod i'r amlwg.

'Achos busnes cryf'

Mynnodd Plaid Cymru fodd bynnag fod datblygiad y trac rasio yn "brosiect cryf a chanddi achos busnes cryf", gan gwestiynu pam nad oedd y llywodraeth Lafur yn fodlon gwarantu mwy na 50% o'r cynllun pan oedden nhw wedi awgrymu'n gynharach y bydden nhw'n hapus i warantu hyd at 80%.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud llanast o brosiect Cylchffordd Cymru," meddai llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid, Adam Price.

"Mae Llywodraeth Cymru'n hawlio eu bod nhw ar agor i fusnesau ond mae'r prosiect hwn wedi bod ar ddesg Ysgrifennydd y Cabinet ers misoedd, ac mae'r cwmni wedi ceisio a methu trafod ag e ar sawl achlysur. Nid dyma'r ffordd i gynnal ymgynghoriad ar brosiect mor fawr a chymhleth â hyn."