Athro yn cael ei ddiarddel ar ôl perthynas rywiol

  • Cyhoeddwyd
Phillip RuddFfynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Phillip Rudd

Mae enw athro o Sir Gaerfyrddin wedi cael ei gymryd oddi ar y rhestr athrawon ar ôl cael rhyw gyda merch 16 oed.

Clywodd tribiwnlys fod Phillip Rudd, athro mathemateg yn Ysgol Glan-Y-Môr, Porth Tywyn, hefyd wedi rhoi anrhegion o bersawr a siocledi i'r ferch.

Roedd yr athro 42 oed wedi dweud wrth y ferch ei bod yn brydferth a'i fod ef yn barod i adael ei wraig.

Clywodd y gwrandawiad disgyblu yng Nghaerdydd iddo gael rhyw gyda'r ferch yn ei gartref.

Dywedodd Melinka Berridge oedd yn cyflwyno'r achos yn erbyn y cyn athro: "Fe wnaeth o feithrin y ferch ar gyfer ei bleser rhywiol.

"Dywedodd y ferch ei fod ef wedi ei seboni a'i fod wedi rhannu manylion personol am ei broblemau priodasol."

Clywodd y gwrandawiad ei fod wedyn wedi gofyn am berthynas rywiol gyda'r ferch pan roedd hi yn 16 ac yntau yn 39.

Dywedodd Miss Berridge i'r berthynas ddechrau fisoedd ar ôl i'r ferch symud i goleg cyfagos.

Roedd Mr Rudd wedi bod yn dysgu yn yr ysgol am 11 mlynedd a dywedodd wrth y gwrandawiad ei fod yn cytuno iddo rannu e-byst personol ac amhriodol gyda'r ferch.

Ond fe waedodd iddo brynu anrhegion ac iddo geisio perthynas rhywiol.

Anghytunodd y tribiwnlys gydag ef gan ddweud fod yr honiadau yn ei erbyn wedi eu profi.

Cafodd ei enw ei dynnu o'r rhestr athrawon am gyfnod amhenodol.

Dywedodd Cadeirydd y Panel Mrs Jacquie: "Roedd o'n euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol ac roedd ei ymddygiad yn is na'r safon oedd ei ddisgwyl."