Cynghorwyr Penfro yn pleidleisio o blaid ysgol Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
Ysgol y PreseliFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae Des Davies yn rhybuddio y gallai Ysgol y Preseli golli allan oherwydd yr ysgol newydd

Mae Cyngor Sir Penfro wedi pleidleisio o blaid bwrw ymlaen gyda chynlluniau i agor ysgol newydd cyfrwng Cymraeg yn Hwlffordd.

Roedd llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Preseli yng Nghrymych, sydd hefyd yn ysgol cyfrwng Cymraeg, wedi mynegi pryderon am effaith ysgol newydd ar eu niferoedd.

Yn ôl y llywodraethwyr mae pryder y bydden nhw'n colli nifer o ddisgyblion sy'n teithio o dde'r sir ar hyn o bryd ac felly byddai eu cyllideb yn gallu gostwng £1.25m dros bum mlynedd.

Dywedodd cadeirydd y llywodraethwyr, Des Davies, y gallai'r ysgol golli hyd at 300 o ddisgyblion ac y byddai hynny yn anorfod yn arwain at "ddiswyddo nifer sylweddol o staff yr ysgol".

Fe fydd yr ysgol newydd yn Hwlffordd yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant rhwng 3-16 oed, gyda phlant y sir yn parhau i gael addysg chweched dosbarth yn Ysgol y Preseli.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr ysgol Gymraeg newydd yn ardal Llwynhelyg, Hwlfford

Dywedodd David Lloyd, aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am addysg, y bydd y cyngor yn ymddwyn mewn modd "sensitif wrth ddelio gyda phryderon Preseli".

Mae disgwyl i'r ysgol newydd yn Hwlffordd agor ei drysau yn 2018.

Mewn adroddiad sydd wedi ei baratoi ar gyfer y cynghorwyr, mae swyddogion yn dweud bod gan y cyngor weledigaeth glir ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg.

Maen nhw hefyd yn dweud y bydd rhieni yn Ysgol Hafan y Môr (Dinbych y Pysgod) ac Arberth yn medru dewis a ydyn nhw am anfon eu plant i'r ysgol newydd yn Hwlffordd neu i Ysgol y Preseli rhwng Medi 2018 hyd at fis Medi 2022.

Wrth gydnabod pryderon Ysgol y Preseli, mae awduron yr adroddiad yn dweud nad yw hynny'n "reswm dros beidio â chwrdd â'r galw mewn rhannau eraill o Sir Benfro".