Stephen Crabb yn ymddiswyddo 'er lles ei deulu'

  • Cyhoeddwyd
crabb
Disgrifiad o’r llun,
Stephen Crabb yn cyrraedd Downing Street

Mae Stephen Crabb wedi ymddiswyddo fel Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, yn dilyn honiadau am ei fywyd preifat.

Mewn datganiad, dywedodd Aelod Seneddol Preseli Penfro ei fod yn camu lawr o'i rôl yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig "er lles ei deulu".

Daw ei benderfyniad wrth i'r Prif Weinidog newydd, Theresa May, benodi ei chabinet.

Yn y cyfamser, bydd Alun Cairns yn parhau yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Cafodd Aelod Seneddol Bro Morgannwg ei benodi i'r swydd ym mis Mawrth eleni.

Disgrifiad o’r llun,
Alun Cairns tu allan i Downing Street

'Anrhydedd'

Roedd bywyd personol Mr Crabb, 43 oed, yn y penawdau dros y penwythnos gyda honiadau ei fod wedi gyrru negeseuon awgrymog i ddynes yn ei 20au.

Dywedodd: "Dros y ddwy flynedd diwethaf rwyf wedi cael yr anrhydedd anferth o wasanaethu yn y Cabinet.

"Wedi adlewyrchu ar y penderfyniad yn ofalus, rwyf wedi rhoi gwybod i'r Prif Weinidog heddiw, er lles fy nheulu, na allai fod yn rhan o'i llywodraeth ar hyn o bryd.

"Rwy'n werthfawrogol i fy holl dîm am eu gwaith caled a'u cefnogaeth. Rwy'n edrych ymlaen at gefnogi gweledigaeth un genedl y llywodraeth o'r meinciau cefn."

Cafodd Mr Crabb ei ethol yn AS Preseli Penfro yn 2005 a bu'n Ysgrifennydd Cymru wedi ei benodiad ym mis Gorffennaf 2014 cyn cael dyrchafiad ym mis Mawrth eleni.

Olynydd Mr Crabb fel yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau fydd Aelod Seneddol Ashford, Damian Green, gafodd ei eni yn y Barri.