Cynnig i Neil Hamilton gael treuliau am aros yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
hamilton
Disgrifiad o’r llun,
Mae Neil Hamilton a'i wraig yn byw yn Wiltshire

Fe all rhai o gostau byw arweinydd UKIP yn y Cynulliad gael eu talu gan drethdalwyr, er nad yw'n byw yng Nghymru.

Mae Neil Hamilton, sy'n arwain grŵp o saith o'i blaid ym Mae Caerdydd, yn byw yn Wiltshire gyda'i wraig, Christine.

Ond o dan gynlluniau'r Bwrdd Taliadau, fe all Aelodau Cynulliad hawlio dros £8,000 am gostau llety os ydyn nhw'n byw yn Lloegr.

Mae'r syniad wedi cael ei feirniadu gan ACau o'r blaid Lafur a Phlaid Cymru.

Yn ôl y bwrdd, mae dyletswydd arnyn nhw yn gyfreithiol i ddarparu adnoddau er mwyn i ACau allu gwneud eu gwaith.

Mae ymgynghoriad ar y mater wedi dechrau a bydd yn dod i ben ar 16 Medi.

Rheolau

Mae'r rheolau presennol yn galluogi ACau sy'n byw tu allan i Ganolbarth a Gorllewin Cymru i hawlio hyd at £8,820 y flwyddyn.

Ond mewn llythyr i aelodau, dywedodd cadeirydd y bwrdd, y Fonesig Dawn Primarolo, byddai'r rheol yn newid.

Byddai hynny'n galluogi'r rheiny sy'n byw tu allan i Gymru i fod yn gymwys i hawlio'r swm.

Mae'r llythyr yn dweud bod y rheolau presennol yn seiliedig ar y rhagdybiaeth bod bob AC yn byw yng Nghymru.

Does dim yn "ddeddfwriaeth bresennol sy'n dweud y dylai cartref AC fod mewn man penodol "pan maen nhw'n cael eu hethol neu ar ôl hynny", meddai'r Fonesig Dawn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae;r cynlluniau wedi eu beirniadu gan AC Plaid Cymru Bethan Jenkins

Mae'r cynlluniau wedi eu beirniadu gan AC Plaid Cymru, Bethan Jenkins.

Dywedodd: "Rwyf wir yn credu y dylai ACau fyw a gweithio yng Nghymru os ydyn nhw o ddifrif am gynrychioli eu hetholwyr.

"Os ydych chi'n byw tu allan i Gymru sut allwch chi fod mewn cysylltiad ac mor agos gyda'ch cymuned?"

Dywedodd AC Llafur, Lee Waters, na ddylai ACau sydd ddim yn byw yng Nghymru "gael sefyll heb sôn am hawlio" am ail dŷ.

Dywedodd y Fonesig Dawn: "Mae dyletswydd gan y Bwrdd Taliadau Annibynnol i ddarparu adnoddau ariannol i alluogi Aelodau Cynulliad i wneud eu gwaith."