Ffarwel i'r Pafiliwn Pinc

Published
image copyrightAlamy
image captionY pafiliwn newydd

Bydd Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau'n edrych yn dra gwahanol i'r blynyddoedd diwethaf, wrth i bafiliwn newydd gymryd lle y Pafiliwn Pinc.

Bydd y profiad a geir yn y pafiliwn 'Evolution', a ddarperir gan gwmni Neptunus, yn gwbl wahanol i'r hyn a gafwyd yn y babell fawr binc dros y blynyddoedd diwethaf meddai trefnwyr yr Eisteddfod.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts: "Mae hwn yn gychwyn ar gyfnod newydd ar ôl 10 mlynedd o gynnal ein cystadlaethau a'n seremonïau yn y Pafiliwn Pinc.

"Fe fyddwn ni, fel pawb arall yn gweld eisiau'r Pafiliwn Pinc. Roedd yn adeilad eiconig a gydiodd yn nychymyg pawb, ond mae'n bryd i ni symud ymlaen, a rydym ni'n edrych ymlaen yn arw i gael pafiliwn newydd ar y Maes yn Y Fenni.

image copyrightEisteddfod Genedlaethol
image captionCodi'r pafiliwn ar safle'r maes eleni

'Esblygiad'

Ychwanegodd Mr Roberts: "'Evolution' yw enw'r strwythur newydd ac mae'i ddyfodiad yn esblygiad pendant i ni fel Eisteddfod, gan gynnig profiad llawer gwell i'r gynulleidfa a phawb sy'n perfformio ar y llwyfan.

"Bydd yr adnoddau'n ardderchog, gyda photensial i ni ddefnyddio'r gofod mewn ffordd wahanol a newydd, gan ein galluogi ni i fod yn uchelgeisiol a chreadigol, a rydym i gyd yn edrych ymlaen at y cyfleoedd a ddaw dros y blynyddoedd nesaf.

"Atyniad mwyaf y Pafiliwn Pinc oedd ei edrychiad, a rhoddodd ddelwedd unigryw i'r Eisteddfod am ddegawd gyfan, ond roedd o'n strwythur rhwystredig iawn hefyd. Roeddem ni'n colli nifer fawr o seddi da oherwydd bod angen nifer o bolion i'w ddal i fyny, ac roedd sŵn yn gallu achosi problemau i ni hefyd yn ystod cystadlaethau. Mae'r adeilad newydd yn fwy cadarn ac yn ymateb i'n gofynion ni fel trefnwyr a'r gynulleidfa.

image copyrightEisteddfod Genedlaethol
image captionTu mewn i'r pafiliwn newydd

Yr ymateb ar y Maes

Mae Rhoslyn Prys o Fangor yn meddwl ei fod yn edrych yn fwy "swish", ond roedd e o'r farn y buasai'r pafiliwn newydd yn gallu edrych yn well gydag addurniadau ar yr ochrau.

"Mae'n gynfas gwag fyddai modd ei addurno," meddai.

Dywedodd Linda Pugh o Landeilo fod tu mewn y pafiliwn newydd yn "hyfryd".

"Roeddwn yn y cyngerdd nos Wener, mae'r lluniau, technoleg a goleuadau yn edrych yn broffesiynol. Ond o'r tu fas, mae'n edrych fel sied."

Yn ôl Mererid Morgan o Penllergaer: "Mae e 'chydig yn llai tu fewn nag oedd y pafiliwn pinc. Roeddwn i wedi dod yn gyfarwydd â'r pafiliwn pinc, ac roeddech chi'n ei weld o bellter."

Mae Raymond Walters o Aberystwyth yn meddwl fod y pafiliwn newydd wedi "colli cymeriad".

"Mae golwg masnachol arno, mae'n drueni, galle nhw fod wedi cael lliw llai diwydiannol. Dwi'n credu y dylen nhw ehangu ar y digwyddiadau sydd ar y maes, a lleihau'r ffocws sydd ar y pafiliwn."

image captionGolygfa gyfarwydd i eisteddfodwyr dros y ddegawd ddiwethaf
media captionDewch i weld tu mewn i'r pafiliwn newydd
media captionFideo treigl amser trawiadol o'r pafiliwn newydd yn codi