Cymry Nice yn ymateb i 'noson ofnadwy' yn y ddinas

  • Cyhoeddwyd
NiceFfynhonnell y llun, AP

Mae o leiaf 84 o bobl wedi marw, gan gynnwys plant, ar ôl i lori yrru drwy dorf oedd yn dathlu diwrnod Bastille yn ninas Nice yn Ffrainc nos Iau.

Fe yrrodd y gyrrwr am tua 2km (1.2 milltir) ar hyd y Promenade des Anglais am tua 23:00 amser lleol, cyn cael ei saethu'n farw gan yr heddlu.

Mae tystion i'r digwyddiad wedi dweud fod y lori yn cael ei gyrru mewn ymgais amlwg i daro pobl.

Mae adroddiadau hefyd fod yr heddlu wedi dod o hyd i ynnau a ffrwydron y tu mewn i'r lori.

'Teimlad ofnadwy'

Mae Edward Jenkins, sy'n wreiddiol o Glan y Fferi, ger Caerfyrddin, bellach yn rhedeg busnes yoga a pilates yng nghanol Nice.

Yn ystod y digwyddiadau nos Iau, roedd Mr Jenkins ai wraig yn ninas Toulon, sydd awr a hanner o Nice.

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Gwener, dywedodd Mr Jenkins fod ganddo ofn mawr dychwelyd i Nice, gan ei fod yn adnabod rhai o'r bobl oedd yn ardal y gyflafan ar y pryd.

"Roeddwn i jyst yn mynd i gysgu neithiwr a dechreuodd fy ffon i fynd... Roedden ni wedi gwylio'r teledu, gwylio'r newyddion am tua dwy awr, jyst yn siomedig iawn, teimlad ofnadwy gyda ni'r bore 'ma, codi am tua 06:00 y bore jyst yr un peth, negeseuon yn dod o bobman i ffon fi, jyst gobeithio bod ein ffrindiau ni a phawb arall yn ddiogel.

Ffynhonnell y llun, AP

"Mae fy mam i wedi dod draw i edrych ar ôl y plant er mwyn i ni allu mynd ar y trip yma. Mae pawb yn ddiogel yn y tŷ, ond mae gen i fusnes bach, mae gen i a fy ngwraig stiwdio pilates reit yng nghanol y dref, felly ni'n nabod cannoedd o bobl yn y ddinas, ni jyst yn gobeithio'r bore 'ma fod pawb yn iawn a diogel.

"Mae na ddau neu dri o'n ffrindiau ni'n gweithio yn yr heddlu felly dylen nhw wedi bod yn gweithio dros nos, hefyd dau neu dri arall sy'n gweithio gyda'r ambiwlans, felly dwi'n credu eu bod nhw wedi cael noson ofnadwy.

"Mae'n rhaid i ni deithio nôl [i Nice] bore 'ma... Dwi ddim yn gwybod beth fydd yr atmosphere fel pan ni'n cyrraedd Nice, os fydd y ddinas ar agor i ni fynd i'r canol, dwi ddim yn gwybod unrhyw beth ar hyn o bryd.

Ffynhonnell y llun, Reuters

"Maen nhw wedi siarad am y risg o gael attack ar y traeth, lawr y promenâd, felly mae milwyr wedi bod ar y stryd ers mwy na blwyddyn nawr.

"Felly roedden ni'n gwybod fod risg mawr, ond dyw e ddim yn gwneud e'n haws pan mae'n digwydd."

'Rhaid mynd ymlaen'

Pan ofynnwyd wrth Mr Jenkins os fydd y digwyddiad nos Iau yn newid ei ffordd o fyw, dywedodd: "Na ddim o gwbl. Dwi'n mynd i'r gwaith bore 'ma, fe wnes i a fy ngwraig siarad neithiwr a dweud mae'n rhaid i ni fynd i'r gwaith bore 'ma, i agor y stiwdio, mae'r dosbarthiadau'n mynd i fod arno.

"Os mae pobl am aros adref maen nhw am aros adref, dwi'n deall hynny, ond ni methu cau lawr, ni methu stopio byw achos ni ddim moyn i'r pobl yma ennill, mae'n rhaid i fywyd fynd ymlaen."

Ffynhonnell y llun, Twitter

Ar Twitter, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones ei fod yn "meddwl am yr holl ddioddefwyr a'u teuluoedd fu'n rhan o'r ymosodiad brawychus yma".

Mae baneri hefyd wedi eu gostwng ar adeiladau Llywodraeth Cymru.

Yn y cyfamser, mae heddluoedd ledled y DU wedi cael gorchymyn i adolygu prif ddigwyddiadau neu achlysuron sy'n digwydd yr wythnos nesaf "er mwyn sicrhau bod diogelwch priodol" yn ôl Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu.

Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Ffynhonnell y llun, Reuters

Bu'r newyddiadurwraig Kate Rousseau, sy'n byw ym Mharis, hefyd yn son wrth BBC Cymru, fod Ffrainc unwaith eto wedi deffro i newyddion arswydus:

"Y sioc fwyaf ydi i weld fod yr ymosodiad wedi digwydd tu allan i Baris, mae'r Ffrancwyr i gyd wedi bod yn disgwyl ymosodiad arall yn y dyfodol, ond gan fod pob un wedi bod ym Mharis hyd yma, roedden nhw yn disgwyl gweld rhywbeth arall ym Mharis.

"Felly i weld fod gymaint o bobl wedi cael eu lladd ar lan y môr yn Nice, mae hyn yn andros o sioc."