Hen gwt ieir wedi ei enwebu ar gyfer gwobr

  • Cyhoeddwyd
cwt ieirFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae cwt ieir a oedd wedi dadfeilio ac a gafodd ei drawsnewid yn gartref gwyliau pedair ystafell wely wedi ei enwebu ar gyfer gwobr pensaernïaeth.

Fe aeth Martin Hall ati i adnewyddu'r sied yn Nhrefynwy, ar ôl gweld ei botensial oherwydd y golygfeydd dros y Mynydd Du.

Mae'r gwaith adnewyddu gwerth £275,000, wedi ei enwebu ar gyfer y fedal aur am bensaernïaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dywedodd y Penseiri, Hall a Bednarczyk, fod yr ysgubor wedi bod yn "segur am sawl degawd ac roedd mewn cyflwr gwael".

Mae'r fedal aur yn cydnabod rhagoriaeth bensaernïol, ac fe fydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod yr ŵyl ym mis Awst.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Ffynhonnell y llun, Wales News Service