Cyn-blismon: 18 mlynedd o garchar am dreisio

  • Cyhoeddwyd
jeffrey daviesFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae cyn-blismon wedi cael ei ddedfrydu i 18 mlynedd o garchar am dreisio dwy fenyw yn 2002 a 2003.

Daeth y ddwy at yr awdurdodau ar ôl clywed am achos arall lle cafwyd Jeffrey Davies yn euog o ymosodiad rhyw yn 2013 - fe gafodd ei ddiswyddo gan Heddlu'r De am hynny.

Dywedodd y Barnwr Jonathan Furness QC nad oedd Davies, sy'n 45 oed, wedi dangos unrhyw edifeirwch am ei droseddau.

Digwyddodd y ddau achos o dreisio pan oedd Davies yn 31 oed ac yn blismon. Ychwanegodd y barnwr ei fod wedi torri'r ymddiriedaeth oedd gan y ddwy fenyw fregus ynddo.

Cafodd Davies ei ddedfrydu i 10 mlynedd a 6 mis o garchar am dreisio un fenyw yn 2002 ar ffordd fynyddig yn y Rhondda.

Cafodd hefyd ddedfryd o 7 mlynedd a 7 mis am yr ail achos o dreisio yng nghartref menyw arall.

Gyda'r ddwy ddedfryd i redeg un ar ôl y llall - cyfanswm o dros 18 mlynedd - fe fydd yn treulio dros naw mlynedd dan glo cyn cael ei rhyddhau ar drwydded.

Yn ogystal, bydd rhaid iddo ddweud wrth yr heddlu ei enw a'i gyfeiriad am weddill ei oes, ac fe fydd yn cael ei wahardd rhag gweithio gyda phlant am byth.