Pryder na fydd Cymru'n rhan o'r trafodaethau Ewropeaidd

  • Cyhoeddwyd
carwyn

Mae Llywodraeth Cymru yn poeni fod swyddogion yr UE yn "troi cefn" arnyn nhw ynghylch sut mae arian Ewropeaidd yn cael ei wario yng Nghymru.

Ni wnaeth swyddogion y comisiwn fynychu cyfarfod pwysig gyda chynrychiolwyr o Gymru, meddai'r Ysgrifennydd Cyllid.

Mae Mark Drakeford wedi ysgrifennu at y Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Polisi Rhanbarthol yn amlinellu ei bryderon.

Mae'r comisiwn, sy'n gyfrifol am redeg yr Undeb Ewropeaidd o ddydd i ddydd, wedi gwrthod gwneud sylw.

Yn y llythyr mae Mr Drakeford yn mynegi ei siom gyda chanlyniad y refferendwm Ewropeaidd, gan ddweud bod yn rhaid i'r berthynas rhwng yr UE a'r DU newid yn y dyfodol.

Ychwanegodd bod yn fater o'r "pwysigrwydd mwyaf bod y Comisiwn Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru yn parhau i gydweithio gyda'i gilydd mewn ysbryd cydweithredol sydd wastad wedi bod yn rhan o ein perthynas".

Dywedodd hefyd y byddai unrhyw awgrym bod y comisiwn yn "troi cefn" arnyn nhw yn anffodus.

Mae Mr Drakeford hefyd yn honni y byddai'n gyrru'r arwydd anghywir i'w partneriaid a rhanddeiliad sydd wedi "gweithio'n ddiflino i wneud rhaglenni'r UE yng Nghymru dros sawl blwyddyn".

Mae Carwyn Jones wedi dweud wrth raglen Sunday Politics Cymru bod y sefyllfa yn un bryderus.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Does dim amheuaeth bod y comisiwn wedi penderfynu nad yw am barhau i chwarae ei ran yn y cyfarfodydd yma o hyn ymlaen.

"Rwy'n credu ein bod mewn sefyllfa ar y funud ble mae'r ddwy ochr bron yn troi mewn cylchoedd. Mae'r Deyrnas Unedig wedi dweud na fydden nhw'n gweithredu Erthygl 50 tan bod yna drafodaethau anffurfiol, mae'r UE wedi dweud na fydd yna unrhyw drafodaethau anffurfiol tan bod Erthygl 50 wedi cael ei weithredu.

"Felly ar hyn o bryd rydym mewn sefyllfa lle nad oes llawer yn digwydd a dros yr wythnosau nesa bydd angen i hynny gael ei ddatrys."

Bu cais am sylw i'r Comisiwn Ewropeaidd ond fe ddywedodd llefarydd wrth BBC Cymru nad oedd ganddyn nhw unrhyw sylw i'w wneud.