Gwasanaeth iechyd yn nodi camgymeriadau

  • Cyhoeddwyd
A doctor reaching for surgical instrumentsFfynhonnell y llun, Getty Images

Bu 60 o achosion o driniaethau iechyd yng Nghymru lle bu camgymeriadau "na ddylid byth ddigwydd" yn ôl rhestr sydd newydd ei gyhoeddi.

Mewn un achos cafodd gwrthrych silicon ei adael yng nghorff claf, fe waeth un person syrthio allan o ffenestr a chafodd un claf y driniaeth anghywir.

Dywed adroddiad fod yr achosion yn rhai "y dylid wedi eu hatal, gan amlaf " pe bai mesurau priodol yn bodoli.

Fe gafodd y 60 o ddigwyddiadau eu cofnodi gan y saith bwrdd iechyd yng Nghymru rhwng Ebrill 2012 a Gorffennaf 2016.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae diogelwch cleifion yn flaenoriaeth."

Llafn miniog

Cafodd rhai eitemau eu gadael y tu mewn i gyrff cleifion mewn camgymeriad, gan gynnwys llafn miniog a gwrthrych silicon.

Roedd y llawdriniaeth anghywir yn cynnwys trin y disg asgwrn cefn anghywir, tynnu'r dant anghywir a chwistrellu y rhan anghywir o'r corff.

Fe wnaeth un claf syrthio allan o ffenestr, gyda'r adroddiad yn nodi fod y ffenestr yn hawdd i'w chyrraedd ac nad oedd angen teclyn i'w hagor.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn derbyn gofal o'r safon uchaf gan y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

"Ond, mewn system gofal iechyd modern sy'n gynyddol fwy dyrys, mae problemau yn gallu codi, yn anffodus."

"Pan mae problemau yn codi, rydym yn annog staff i nodi'r digwyddiadau fel bod modd eu hymchwilio a rhoi cyfle i ddysgu oddi wrthynt."

"Mae adborth agored i gleifion a'u teuluoedd yn rhan o'n hymroddiad i system agored a diogel."

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn cyhoeddi rhestr flynyddol o'r holl gamgymeriadau sy'n digwydd.