Twrci: Newyddiadurwraig o Gymru ynghanol gwrthryfel

  • Cyhoeddwyd
Maxine Hughes

Mae newyddiadurwraig o Gymru wedi bod yn disgrifio ymdrech milwyr Twrci i ddymchwel y Llywodraeth a sut i'w cydweithwyr mewn gorsaf ddarlledu gael eu cadw'n gaeth gan filwyr oedd yn ceisio dymchwel Llywodraeth Twrci.

Mae Maxine Hughes yn newyddiadurwr gyda'r orsaf ddarlledu TRTWorld.

Fe wnaeth y gwrthryfelwyr feddiannu swyddfeydd y cwmni yn Ankara nos Wener.

Cafodd 161 o bobl eu lladd yn ystod y gwrthryfel, a 1,440 eu hanafu.

Dywedodd Ms Hughes i'r ymosodiadau ddechrau nos Wener: "Neithiwr tua 10 o'r gloch y nos tra roeddem ni ar yr awyr daeth y milwyr i mewn, fe 'nath nhw gymryd ffonau pawb, mynd trwy bethau pawb, mynd trwy'r swyddfa i gyd, mynd a phawb i ystafell arall ac wedyn gofyn i bawb fynd adre.

"Roedd y milwyr yn y stafelloedd tan tua 07:00 y bore 'ma tan i filwyr arbennig a'r heddlu ddod mewn a'u taflu nhw allan.

"Neithiwr yma yn Istanbul roedd ni'n gallu gweld popeth yn digwydd, lot o ymladd ar y bont dros y Bosphorus."

"Roedd hi'n swnllyd iawn o ran yr ymladd. "

Ffynhonnell y llun, Reuters

Ddydd Sadwrn dywedodd Prif Weinidog Twrci fod y gwrthryfel wedi bod yn aflwyddiannus.

Yn y cyfamser, mae'r swyddfa Dramor wedi llacio rhywfaint ar y cyngor i deithwyr o Brydain yn Nhwrci.

Maen nhw'n dal i awgrymu y dylai pobl geisio osgoi ardaloedd cyhoeddus prysur mewn dinasoedd fel Ankara ac Istanbul, ond yn pwysleisio na ddylai'r trafferthion effeithio'n ormodol ar bobl sy'n ymweld â chanolfannau gwyliau'r wlad.

Yn ôl y gymdeithas sy'n cynrychioli cwmnïau gwyliau, ABTA, mae 50,000 o bobl o Brydain ar wyliau yn y wlad ar hyn o bryd. Does yna ddim ffigyrau penodol am nifer y Cymry sydd yno.

Mae tua 2.5 miliwn o Brydeinwyr yn ymweld â Thwrci bob blwyddyn.

Dywed ABTA y dylai pobl ddilyn cyngor y Swyddfa Dramor.