'Gwynt creulon treisgar yn taro Nice'

Aled Huw
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Blodau er cof i'r rhai a fu farw
Disgrifiad o’r llun,
Blodau er cof i'r rhai a fu farw yn Nice

Mae Nice yn llwyddo'n aml i osgoi'r Mistral.

Y gwynt creulon, oer, treisgar sy'n chwyrlio drwy Ddyffryn y Rhone yn Ffrainc tua Môr y Canoldir.

Dyna paham mae'r ddinas yn gymaint o fangre i ymwelwyr - yma mae'r haf hirfelyn tesog yn un hir ar yr arfordir aur.

Yr wythnos hon fe brofodd Nice gorwynt o fath gwahanol un fydda'n chwyrlio drwy Ffrainc a thu hwnt.

Gwylio'r Tour de France gartre' ym Mro Morgannwg oeddwn i ar noson y Bastille eleni.

Bedair blynedd yn ôl, ar bnawn y Bastille, ro' ni'n ddigon ffodus i fod yno ar lethrau Mont Ventoux yn gwylio Froome a Geraint Thomas yn anelu am y copa.

Bryd hynny roedd y Geant de Provence a'r Mistral yn dawel...Nid tro ma'.

Ar ganol gwylio'r uchafbwyntiau y daeth neges destun i dynnu fy sylw am gyflafan Nice.

Corwynt personol wedyn o gyrraedd y ddinas cyn gynted â phosib ar gyfer darlledu ar gyfer Newyddion 9.

Wyth mis union yn ôl 'ro ni ar strydoedd Paris wedi'r ymosodiadau ar y Bataclan a'r bwytai bychain di-nod.

Profiad tebyg ond eto un cwbwl wahanol.

Anochel fel gohebydd, os nad fel unrhyw berson yw ceisio cymharu.

Yr un oedd y blodau a'r dagrau y tro yma'n Nice, ar yr olwg gynta' o leiaf.

Ond yr oedd un peth yn drawiadol wahannol. Pobl 18 oed neu'n hŷn a laddwyd ar strydoedd prifddinas Ffrainc. Nid yma'n Nice.

Fe gofiaf weld plentyn bach yn dod gyda'i fam i gyrion y Bataclan.

Dyma lun ohono wedi iddo gynnau cannwyll er cof am y bobl fu farw. Gallaf gofio geiriau'r fam wrth iddi geisio esbonio casineb dyn at ei gyd-ddyn i'w mab bychan.

Anodd dirnad

Tynnodd fy sylw oherwydd prin oedd y plant a ddaeth yno yn oerfel Tachwedd.

Ar y Promenade des Anglais, yng ngwres Gorffennaf, lladdwyd diniweidrwydd.

Deg o blant o leiaf, mewn digwyddiad nad oes modd i bobl resymegol ei ddirnad.

Ar y Cote d'azur, mae plant yn dod yn aml i osod blodau neu ganhwyllau yn y fan lle collon nhw ffrindiau neu berthnasau, brawd ne' chwaer hyd yn oed.

Wrth ysgrifennu hwn mae sawl plentyn arall yn ddifrifol wael, a pheiriannau'n cynnal eu bywydau bregus.

Nid oes modd dirnad gofid eu rheini'r foment hon.

Fel rhiant fy hunan, rwyf wedi profi rhyfeddod a mwynhad plant bach wrth wylio tân gwyllt ym mherfeddion nos. Fe brofais y wefr a'r olygfa honno yn Bedoin ar noson y Bastille.

Beth petawn i wedi bod ymhlith y dorf yn Nice nos Iau, a chorwynt mwy creulon na'r Mistral?

Ffynhonnell y llun, Reuters